Twee keer zoveel kinderen in de klas

Hoewel de evacuatie in 1995 alweer ruim twintig jaar geleden plaatshad, herinnert Paul Heering de periode nog als de dag van gisteren. Hij was destijds onderwijzer op de basisschool in Amerongen. “Ineens zag ik mijn klas verdubbeld worden en had ik zo’n 35 kinderen voor me”, zegt hij bij zijn bezoek aan de camper.

Hoogwater kwam dichtbij

“Het was voor de kinderen beangstigend, het hoogwater kwam voor hen dichtbij. Tegelijkertijd was het een gezellige tijd. M’n taak als onderwijzer was iets anders. Natuurlijk probeerde ik het onderwijs gewoon door te laten gaan, maar ik moest kinderen ook geruststellen. Je had die gezichtjes eens moeten zien!”


amerongen_paul_heerink

Paul Heerink in Amerongen in de camperbus