Aart Kroeze pleit voor een autoluwe dijk

Aart Kroeze (75) uit Amerongen wil een plan voor een versterkte Lekdijk meteen koppelen aan een verkeersplan. Kroeze, in zijn arbeidzame leven ambtenaar Dienst Wegen en Verkeer van de provincie Utrecht, is ook na zijn pensionering altijd in de ban gebleven van verkeersstromen om de dijk te ontzien. ,,De dijk is niet alleen een waterkering, ook een verkeersweg. Ik zou voorstellen: ‘maak er een autoluwe dijk van, met uitzondering uiteraard van het bestemmingsverkeer’. Op die manier kun je het sluipverkeer weren. En denk ook eens aan een apart fietspad.’’

Alternatieve routes onderzoeken

Kroeze heeft in 2011 een rapport gemaakt met daarin –zoals hij zelf zegt- een nieuwe achterlandverbinding. ,,Het kasteel trekt ook veel verkeer aan, dat geldt ook voor de veerponten. En alles gaat over de dijk. Kijk, bij een crisis neemt het verkeer af, maar in deze tijd neemt het alleen maar toe. Er komt steeds meer verkeer, dus we moeten alternatieve routes onderzoeken. Ik hoopte de gemeente te overtuigen, maar het is me nog niet gelukt.’’


lekdijk_kroeze

Ameronger Aart Kroeze