Veiligheidsopgave Lekdijk

De afgelopen jaren hebben we de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven onderzocht. Op enkele plekken voldoet de dijk aan de sinds 2017 geldende nieuwe veiligheidsnormen, maar ruim vijftig kilometer voldoet niet. Hij moet veelal steviger en stabieler worden gemaakt. De dijk is op de meeste plekken wel hoog genoeg.


Veiligheidsopgave

Tussen 2014 en 2016 is er een veiligheidsanalyse uitgevoerd. Deze veiligheidsanalyse heeft opgeleverd dat van de totale 55,4 km circa 53,7 kilometer de komende jaren moet worden verbeterd. Dit noemen we de veiligheidsopgave.