Dijkversterking Salmsteke

Dijk bij Salmsteke

Overzichtskaart

plangebied Salmsteke

Het projectgebied van Salmsteke ligt in de gemeente Lopik en loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld.

20170810_111732-TOPsalmsteke-bewerkt

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

November-december 2017

Het grondonderzoek op diverse percelen is afgerond. Nu gaan we bekijken wat de beste oplossing is voor het versterken van de dijk in combinatie met de herinrichting van Salmsteke.

2018: Welke oplossingen zijn er?

In 2018 brengen we alle mogelijke ontwerp oplossingen in beeld en bekijken we welke het meest kansrijk zijn. Begin van het jaar houden we de eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. Iedereen die geïnteresseerd is in het project en de voortgang daarvan, is welkom op deze bijeenkomsten.

Informatiebijeenkomst op 25 januari 2018

Op 25 januari a.s. vindt de eerste informatiebijeenkomst plaats. De avond begint om 19.30 uur in Dorpshuis De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6 te Lopik. U kunt zich hiervoor aanmelden via ons projectsecretariaat, sterkelekdijk@hdsr.nl

2019 - 2020: Van ontwerp naar projectplan

We beslissen welk ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief projectplan. Deze beslissing wordt genomen door het bestuur van het waterschap. Daarna wordt het projectplan verder uitgewerkt en worden alle benodigde vergunningen aangevraagd.

Vanaf 2021: Eerste schop in de grond

Wanneer het projectplan klaar is, beginnen we met het uitvoeren van werkzaamheden in de uiterwaard en aan de dijk.

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Bert de Groot

Hoogheemraad Bert de Groot

of onze omgevingsmanager Jan-Willem Vrolijk.

Omgevingsmanager Jan-Willem Vrolijk

Zes partijen werken samen

Het dijkversterkingsproject staat niet op zichzelf, maar haakt aan op een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt! Bij de herinrichting van de uiterwaard proberen we de waterveiligheid en de waterkwaliteit te combineren met mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikkeling.

Salmsteke Ontkiemt!

In Salmsteke Ontkiemt! werken daarom zes partijen met elkaar samen. De zes partijen zijn Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, Provincie Utrecht, Gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en het waterschap.

Recreatieterrein Salmsteke op een zomerse dag