Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Panoramafoto Lekdijk

Overzichtskaart

Plangebied Wijk bij Duurstede-Amerongen

Het traject Wijk bij Duurstede-Amerongen heeft een lengte van 11 kilometer en loopt vanuit het oosten, net

buiten de bebouwde kom van Amerongen, tot aan de Prinses Irenesluis in het westen.

Amerongen - foto Rik Wolswijk

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

Van 2018 tot 2020: Zoeken naar de beste oplossingen

In een ontwerpgroep gaan we samen met bewoners zoeken naar de beste oplossing voor het versterken van de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. In het najaar organiseren we een informatiebijeenkomst. Iedereen die geïnteresseerd is in het project en de voortgang daarvan, is welkom op deze bijeenkomst. In 2019 brengen we alle mogelijke ontwerpoplossingen in beeld en bekijken we welke het meest kansrijk zijn. Ook dan houden we weer informatiebijeenkomsten.

Lees in onze digitale nieuwsbrief hoe u mee kunt doen met het waterschap.

Afbeelding Zeef proces - WAM

Denk mee met het waterschap!

Afbeelding meepraten met dijkversterking - WAM

Samen voor een mooie dijk

Als het kan willen we onze dijk niet alleen sterker maar ook mooier maken. We zijn daarom benieuwd welke ideeën u hierover heeft. In ongeveer 8 tot 10 bijeenkomsten gaan we de komende twee jaar met elkaar op zoek naar de beste oplossing.

Voor aanmelding of meer informatie, mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl. U kunt ook bellen met Jannes van Hove, 06-27090415 of Evelien Mewe, 06-11614721.

Veldonderzoeken in april en mei 2018

In 2016 en 2017 heeft het waterschap globaal onderzoek gedaan naar de veiligheid van de Lekdijk. In de maanden april en mei gaan we nauwkeuriger onderzoek doen op het dijktraject tussen Amerongen tot aan de sluis bij Wijk bij Duurstede. Met de resultaten kunnen we in de volgende stap bekijken welke maatregelen nodig zijn en de juiste oplossing voor de dijkversterking bedenken.

Grondboringen en sonderingen

Op verschillende locaties wordt met behulp van elektronische meetinstrumenten gemeten hoe de bodem is opgebouwd en wat de samenstelling is. Veel boringen kunnen handmatig worden gedaan. Op sommige plekken zijn mechanische boringen nodig.

Proefvelden met peilbuizen

Om de sterkte van de dijk over een langere periode nauwkeurig te kunnen meten, leggen we vier rijen met peilbuizen aan. Voor een goede meting is het nodig dat de peilbuizen voor een periode van vijf jaar blijven staan.

Overzichtskaart

Wanneer er onderzoek op uw perceel gebeurt, dan heeft u van ons een brief ontvangen. De onderzoekslocaties en het soort onderzoek dat we op de betreffende locatie uitvoeren, kunt u zien op deze plankaart (pdf, 1.4 MB).

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Els Otterman.

els_otterman_wn_2

of onze omgevingsmanager Jannes van Hove.

pasfoto_jannes_site

Met een camper op de dijk

Belevingswaardenonderzoek - poster DEF_Pagina_1

Belangrijkste onderwerpen en resultaten

Verkeer en inrichting van het landschap komen uit de bus als onderwerpen die het sterkst leven in het gebied. De ruim 7000 datagegevens zijn geanalyseerd en samengevat in een rapport (pdf, 11 MB).

Er is ook een poster (pdf, 6.7 MB) beschikbaar, die in één oogopslag een aantal resultaten weergeeft.