HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Hoogwater Bosscherwaarden

Overzichtskaart

Plangebied Wijk bij Duurstede-Amerongen

Het traject Wijk bij Duurstede-Amerongen heeft een lengte van 11 kilometer en loopt vanuit het oosten, net buiten de bebouwde kom van Amerongen, tot aan de Prinses Irenesluis in het westen.

Amerongen - foto Rik Wolswijk

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

Vanaf november 2017

We staan aan het begin van de verkenningsfase. In deze periode voeren we gesprekken met bewoners en belangengroepen om te kijken wat er allemaal leeft en speelt langs het dijktraject.

2018 - 2019: Zoeken naar de beste oplossingen

In een ontwerpgroep gaan we samen met bewoners zoeken naar de beste oplossing voor het versterken van de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. In het voorjaar en najaar organiseren we informatiebijeenkomsten. Iedereen die geïnteresseerd is in het project en de voortgang daarvan, is welkom op deze bijeenkomsten. In 2019 brengen we alle mogelijke ontwerpoplossingen in beeld en bekijken we welke het meest kansrijk zijn. Ook dan houden we weer informatiebijeenkomsten.

2020 - 2022: Van ontwerp naar projectplan

We beslissen welk ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief projectplan. Deze beslissing wordt genomen door het bestuur van het waterschap. Daarna wordt het projectplan verder uitgewerkt en worden alle benodigde vergunningen aangevraagd.

Vanaf 2023: De eerste schop in de grond

Wanneer het projectplan klaar is, starten we met de eerste werkzaamheden aan de dijk.

Met een camper op de dijk

Van 25 augustus tot en met 7 september heeft Keppel Media in opdracht van het waterschap met een camperbus in Amerongen en Wijk bij Duurstede gestaan. Er zijn mooie verhalen en ideeën opgehaald over de Lekdijk. De geïnterviewden kregen vragen als 'Wat ziet u als pluspunten en wat als minpunten van de dijk?' en 'Hoe gebruikt u de dijk?'

Belevingswaardenonderzoek - resultaat in 1 oogopslag

Belangrijkste onderwerpen en resultaten

Verkeer en inrichting van het landschap komen uit de bus als onderwerpen die het sterkst leven in het gebied. De ruim 7000 datagegevens zijn geanalyseerd en samengevat in een rapport (pdf, 11 MB).

Wie kunt u aanspreken?

Voor vragen of meer informatie over dit deelproject kunt u terecht bij onze hoogheemraad Guus Beugelink

Hoogheemraad Guus Beugelink

of onze omgevingsmanager Jannes van Hove.

pasfoto_jannes_site

Denk mee met het waterschap

Ontwerpgroep-nw

Aan de ontwerptafel willen we de verschillende belangen met elkaar verbinden. Samen onderzoeken we mogelijke oplossingen en bekijken we hoe en waar we kansen kunnen verzilveren. Daarom streven we naar een zo gevarieerd mogelijke samenstelling van de ontwerpgroep.