Renovatie rioolgemaal Austerlitz

Rioolgemaal Austerlitz verpompt het rioolwater van de kern Austerlitz, naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Zeist. In het gemaal staan twee nat opgestelde pompen, deze hebben een capaciteit van ca. 46m3/h.

Planning

De voorbereiding van het project is gestart in maart  van 2015, de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2016.

Aanleiding project / doel:

Het rioolgemaal Achterwetering is aan een grote renovatie toe, de pompen zijn versleten, de schakelkasten en de besturing van het gemaal zijn verouderd. De behuizing van het gemaal moet worden opgeknapt. De capaciteit van het gemaal blijft hetzelfde als voor de renovatie.

Meer weten:

Bel onze projectleider Jean-René van Dijk via telefoon (030) 209 73 61.

Werkomschrijving:

De pompinstallatie wordt vervangen door een tijdelijke pompinstallatie. Het rioolwater wordt door middel van een tijdelijke pompinstallatie in de persleiding gepompt. Dan worden de nieuwe pompen en het leidingwerk in de ontvangput geplaatst. Ook wordt de besturingskast vervangen en voorzien van nieuwe software. Deze software zorgt voor een gelijkmatige afvoer van het rioolwater naar de zuiveringsinstallatie.