Natuurvriendelijke oever natuursloot Zeist

Natuurvriendelijke oever natuursloot Zeist

Tussen de bebouwde omgeving in de wijken Couwenhoven en Brugakker in Zeist en de naastgelegen weilanden ligt een sloot. Om de natuur in deze omgeving meer de ruimte te geven, wordt deze sloot verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers. De aanwezige duikers in de watergang worden ten gunste van de flora en fauna vergroot. Op het meest westelijk gelegen perceel van Het Utrechts Landschap wordt tevens de bovenste laag afgegraven om plas – dras vegetatie meer kansen te bieden.

Omdat het gebied in een zone met een hoge verwachtingswaarde met betrekking tot archeologie ligt, zal het werk begeleid worden door een archeoloog. Deze zal tijdens de werkzaamheden de vrijkomende grond onderzoeken op archeologische vondsten.

Planning

De werkzaamheden staat gepland voor het vierde kwartaal van 2016.

Meer weten?

Bel onze projectleider Rene Zwolsman via telefoon (030) 209 73 61.