Herprofilering Rijnwijcksewetering

Het waterschap gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Rijnwijcksewetering in Zeist. Na afloop van de werkzaamheden gaat het waterschap het onderhoud aan de wetering overdragen aan de aangrenzende eigenaren. Het projectplan waarin de werkzaamheden staan beschreven is vastgesteld door het bestuur van het waterschap.

Op deze pagina vindt u informatie over de werkzaamheden, de planning en contactgegevens van de projectleider.

Stand van zaken

Het waterschap is van plan om werkzaamheden uit te gaan voeren aan de Rijnwijcksewetering in Zeist. De Rijnwijckse Wetering is van belang voor de aanvoer van water voor Zeist. Deze wetering is op dit moment in beheer en onderhoud van het waterschap. Het waterschap wil het onderhoud overdragen naar de aangrenzende eigenaren. Voordat het zover is gaat het waterschap de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) opschonen en herprofileren. Op sommige locaties is de wetering namelijk verland. De werkzaamheden gebeuren ter hoogte van de Driebergseweg 22 in Zeist, vlakbij de hocheyvelden van Phoenix.

Het ontwerp-projectplan heeft van 25 maart t/m 6 mei 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. Op 25 juni 2019 heeft het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Stijn Maathuis, tel. (06) 5521 4802 of E: stijn.maathuis@hdsr.nl

Rijnwijckse wetering

De Rijnwijckse wetering is belangrijk voor de wateraanvoer in Zeist.