Herprofilering Rijnwijcksewetering

Het waterschap is van plan werkzaamheden uit te voeren aan de Rijnwijcksewetering in Zeist. Na afloop van de werkzaamheden gaat het waterschap het onderhoud aan de wetering overdragen aan de aangrenzende eigenaren.

Belanghebbenden kunnen van 25 maart tot en met 6 mei 2019 een zienswijze indienen tegen de plannen van het waterschap.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Stijn Maathuis, tel. (06) 5521 4802 of E: stijn.maathuis@hdsr.nl

Projectplanprocedure van start

Het waterschap is van plan om werkzaamheden uit te gaan voeren aan de Rijnwijcksewetering in Zeist. De Rijnwijckse Wetering is van belang voor de aanvoer van water voor Zeist. Deze wetering is op dit moment in beheer en onderhoud van het waterschap. Het waterschap wil het onderhoud overdragen naar de aangrenzende eigenaren. Voordat het zover is gaat het waterschap de watergang opschonen en herprofileren. Op sommige locaties is de wetering namelijk verland. De werkzaamheden gebeuren ter hoogte van de Driebergseweg 22 in Zeist, vlakbij de hocheyvelden van Phoenix.

Voor dit project wordt een projectplanprocedure doorlopen. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tegen de plannen van het waterschap. Dat kan tot en met 6 mei 2019.

Naar het projectplan

Hieronder vindt u het projectplan en de bijlage bij het projectplan. De bijlage bestaat uit de kaart van het projectgebied. Ook vindt u hieronder een formulier dat u kunt gebruiken voor het indienen van een zienswijze.

Rijnwijckse wetering

De Rijnwijckse wetering is belangrijk voor de wateraanvoer in Zeist.