Groot onderhoud rioolwaterzuivering

De zuiveringsinstallatie van Zeist zuivert het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) van de inwoners en bedrijven uit Zeist en Austerlitz. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Zeister Grift.

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Tijdens deze periode wordt er gewerkt aan de installaties voor het transport en de zuivering afvalwater.

Eerst worden de zuiveringsinstallatie, rioolgemalen en persleidingen geïnspecteerd om de omvang van de renovatie in kaart te brengen. Daarna wordt gekeken naar wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, kunt u de informatie vinden op deze pagina.

De RWZI (Afkorting voor rioolwaterzuiveringsinstallatie) van Zeist bevindt zich aan de Kwikstaartlaan.

Planning

De uitvoering start in 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectmanager Koen van Daal via koen.van.daal@hdsr.nl

Achtergrondinformatie over het zuiveren van afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) vindt u via de link hieronder.