Vervanging grofvuilroosterreinigerinstallatie gemaal Snel en Polanen

Het gemaal Snel en Polanen ligt aan de Polanerzandweg in Woerden en bemaalt de wijk Snel en Polanen. Het gemaal is in 1992 gebouwd en heeft twee verticale schroefpompen met een totale capaciteit van circa 30 m3/min. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap. Het verwijderen van het drijfvuil gebeurt automatisch met een grofvuilroosterreiniger.

Aanleiding

De bestaande grofvuilroosterreiniger geeft veel technische problemen. Het systeem is sterk verouderd. De leverancier maakt dit product al jaren niet meer en daarom zijn er ook geen goede reparatieonderdelen meer leverbaar. Het systeem is niet betrouwbaar en valt regelmatig in storing. Bij uitval van de grofvuilroosterreiniger en behoorlijke regenval slaat het grofvuilrooster snel dicht met drijfvuil. Gevolg is dat het gemaal in storing gaat en er geen water meer afgevoerd kan worden. Bij zware regenval kan wateroverlast in de wijk ontstaan. Dit is een onacceptabele situatie.

Werkomschrijving

De bestaande grofvuilroosterreiniger installatie wordt vervangen door een nieuwe goed functionerende automatische grofvuilroosterreinigerinstallatie.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden op locatie zullen tussen juni en augustus van 2019 worden uitgevoerd.

Meer weten?

Bel onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 209 7361.