Brief stand van zaken project

Eind december hebben alle aanwonenden van de Meije een brief ontvangen over de stand van zaken van het project.

Een link naar de brief vindt u hier.


Informatiebrief december 2019