Renovatie sluis en inlaat Zegveld

De Zegveldse sluis was vroeger de vaarverbinding tussen de Grecht en Polder Zegveld. Echter is er in de jaren 60 van de vorige eeuw een dam in de sluis gemaakt en heeft het kunstwerk zijn functie als sluis verloren. In 1991 is het object aangewezen als gemeentelijk monument.

Op dit moment vormt de sluis nog een onderdeel van de Grechtkade als kering van de Grecht en tevens als inlaat voor de hoogwatervoorziening langs de Hoofdweg. De besturing van de inlaat is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap en reageert automatisch op het peil van de hoogwatervoorziening.

Aanleiding

De sluis en de inlaat zijn volledig gerenoveerd. Omdat de ondergrondse constructie van de sluis niet volledig bekend was, is de waterkerende functie van de (dam in de) sluis opgeheven door een damwand aan bovenstroomse zijde van de sluis te plaatsen.

Planning

De werkzaamheden zijn in maart 2019 afgerond.

Meer weten?

Bel onze projectleider Rene Zwolsman via telefoon (030) 2097361.

Werkomschrijving

Bovenstrooms van de sluis is een stalen damwand met daarachter een betonnen put geplaatst. Vanuit de put is door de bestaande dam een nieuwe buis aangelegd om water in te kunnen laten naar de hoogwatervoorziening. De put is voorzien van een automatische afsluiter.
De bestrating achter de damwand is vernieuwd (blauwachtige van kleur) en op het niveau van de Grecht gebracht. Op die manier zijn de contouren van de sluis in stand gebleven.

Het metselwerk van de sluis is opnieuw gevoegd, de scheuren gerepareerd en de reling weer  teruggeplaatst op de sluis.