Renovatie sluis en inlaat Zegveld

De Zegveldse sluis was vroeger de vaarverbinding tussen de Grecht en Polder Zegveld. Echter is er in de jaren 60 van de vorige eeuw een dam in de sluis gemaakt en heeft het kunstwerk zijn functie als sluis verloren. In 1991 is het object aangewezen als gemeentelijk monument. Op dit moment vormt de sluis nog een onderdeel van de Grechtkade als kering van de Grecht en tevens als inlaat voor de hoogwatervoorziening langs de Hoofdweg. De besturing van de inlaat is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap en reageert automatisch op het peil van de hoogwatervoorziening.

Aanleiding

De sluis en de inlaat zijn aan groot onderhoud toe en dienen volledig gerenoveerd te worden. Omdat de ondergrondse constructie van de sluis niet volledig bekend is, wordt de waterkerende functie van de (dam in de) sluis opgeheven door het plaatsen van een damwand aan de bovenstroomse zijde van de sluis. Een nieuwe inlaat zal in de nieuwe damwand worden opgenomen en onder water in de sluis uitkomen.

Planning

De werkzaamheden op locatie zijn in september 2018 gestart en zullen naar verwachting tot en met februari 2019 duren.

Meer weten?

Bel onze projectleider Rene Zwolsman via telefoon (030) 2097361.

Werkomschrijving

Bovenstrooms van de sluis zal een stalen damwand met daarachter een betonnen put worden geplaatst. Vanuit de put wordt door de bestaande dam een nieuwe buis aangelegd om water in te kunnen laten naar de hoogwatervoorziening. In de put wordt een automatische afsluiter geplaatst. Achter de stalen damwand wordt blauwachtige bestrating op het niveau van de Grecht toegepast om de contouren van de sluis in stand te houden.

Het metselwerk van de sluis wordt opnieuw gevoegd en de scheuren worden gerepareerd. Omdat de bovenste metsellagen losliggen worden deze vervangen en tevens wordt de betonnen deksloof vervangen door metselwerk. Vervolgens zal de reling weer worden teruggeplaatst op de sluis.