HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Renovatie molenstomp Papekop en Diemerbroek

Aanleiding

Al sinds de Middeleeuwen heeft er op de locatie van de huidige molenstomp een molen gestaan. In de loop van de jaren is de molen drie maal afgebrand. Na de laatste brand in 1927 is alleen de onderbouw van de molen herbouwd. In 1928 is het gebouw voorzien van een centrifugaalpomp met dieselmotor. Deze installatie is nog steeds in de Molenstomp aanwezig. In de Tweedewereldoorlog werd het gemaal voorzien van een elektromotor. In 1993 werd het gemaal vervangen door het huidige gemaal Papekop en Diemerbroek. De elektrische installatie van het nieuwe gemaal bleef in de oude Molenstomp. Tijdens de restauratie van het huidige gemaal in 2016 is de elektrische installatie overgeplaatst.

De bouwkundige toestand van de oude molenstomp is in de loop der tijd achteruitgegaan. Om de molenstomp met zijn oude dieselmotor te bewaren en voor de toekomst veilig te stellen, is een renovatie noodzakelijk.

De molenstomp

Molenstomp Papekop Diemerbroek

Werkzaamheden en planning

Het waterschap gaat het dak restaureren en de muren opnieuw voegen. Ook zal het houtwerk van de molenstomp worden gerestaureerd. Tot slot krijgt het gebouw een schilderbeurt.

De werkzaamheden zullen in de maanden maart tot en met mei van 2017 worden uitgevoerd.

Meer weten?

De Molenstomp ligt aan de Kromwijkerdijk 114 te Woerden.

Voor vragen over dit project kunt u mailen met onze projectleider Theo Buijserd, mail Buijserd.tja@hdsr.nl