Renovatie Gemaal Zegveld en aanleg vispassage

Het gemaal Zegveld Ligt aan het Nespad te Zegveld en bemaalt de polder Zegvelderbroek met een oppervlakte van 1954 ha. Het gemaal is in 1994 gebouwd en bestaat uit twee verticale schroefpompen met een totale capaciteit van circa 140 m3/min. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap. Voor afvoer van het drijfvuil is een automatisch werkende grofvuilroosterreiniger aanwezig.

Aanleiding

Het gemaal is aan grootonderhoud toe en dient volledig gerenoveerd te worden.
De capaciteit van het gemaal moet iets vergroot worden en het gemaal moet visvriendelijk worden gemaakt. Na de renovatie zal het gemaal weer probleemloos functioneren en de waterbeheerstaak goed moeten vervullen.

Werkomschrijving

In het gemaalgebouw en op het gemaal terrein zullen een aantal verbeteringen worden uitgevoerd. De pompen worden vervangen door visvriendelijke pompen en er wordt een vispassage aangelegd om de vismigratie zowel naar de polder, als naar de boezem mogelijk te maken. De volledige elektrische installatie wordt vernieuwd en de grofvuilroosterreiniger wordt gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden zal de bemaling worden overgenomen door een aantal tijdelijke pompen met dezelfde bemalingscapaciteit.

Subsidie

De vispassage wordt mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Planning

De werkzaamheden op locatie zijn in januari 2018 gestart en duren tot september 2018.

Meer weten?

Bel onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 2097361.