Realisatie Krooshekreiniger Spuikoker Haanwijkersluis Harmelen

Voor de Haanwijkersluis hoopt zich veel vuil op. Dit (drijf)vuil zorgt voor problemen m.b.t. de recreatievaart, water-aan en afvoer, waterkwaliteit en stankoverlast. Om dit probleem op te lossen heeft Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aan RLC roosterreiniger BV de opdracht gegeven om een volautomatische roosterreiniger te plaatsen.

Deze machine zal in de toekomst drijfvuil uit de Oude Rijn halen dat zich ophoopt voor de Spuikoker en de sluis.

Werkwijze

In Week 24

Aanpassen van het Remmingwerk voor de sluis (ca 3 werkdagen)
Graven bouwput t.b.v. fundering (ca 5 dagen)

In week 25

Aanbrengen van trillingsvrije schroefpalen (ca 1 dag)
Aanbrengen funderingsvloer en vuilstortbak (ca 4weken)

Hierna een rustperiode van ca 2weken.

Week 31

Plaatsen van de automatische reiniger (ca 4weken)

Week 32

Plaatsen hekwerk (ca 1dag)

Week 34

Afwerken bouwterrein en opnieuw straten oprit naar sluis. ca 3dagen

Week 36-37

Opleveren van het project.

Planning

De uitvoering start in week 24, de oplevering is gepland in week 37.

Bijzonderheden

Er zijn geen bijzonderheden

Relatie met andere projecten

Er is geen relatie met andere projecten

Wie voert het uit

De werkzaamheden worden uitgevoerd door RLC Roosterreiniger BV uit Waddinxveen.

Contactpersoon

Projectleider: Niels Damme, niels.damme@hdsr.nl
Toezichthouder: Martijn Fokken, Martijn.Fokken@hdsr.nl