Project Grechtkade west

De drie kerntaken van het waterschap, veilige dijken, droge voeten en schoon water komen in het project Grechtkade West samen: een kadeverbetering in combinatie met de aanleg van een waterbergingsgebied (Aangelegde opvangplek voor overtollig water van rivieren na bijvoorbeeld hevige regenval) én natuurvriendelijke oevers.

De kering langs de Grecht bleek na een onderzoek naar de hoogte en stabiliteit, niet te voldoen aan de veiligheidsnormen. De kade ligt ook in een gebied met veel veen in de ondergrond waardoor hij continue zakt.

Door het veranderende klimaat, is er behoefte aan extra waterbergingscapaciteit tijdens heftige buien. Met het nieuwe waterbergingsgebied, kunnen we tijdens zulke piekbuien overtollig water tijdelijk opvangen. Op deze manier kunnen we wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in de polder, zoveel mogelijk beperken.

Langs de bestaande teensloten en een nieuw gegraven sloot, zijn nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze flauw aflopende oevers bieden ruimte aan verschilende dieren en planten en versterken niet alleen de natuurwaarde in het veenweidegebied maar zorgen ook voor een verbetering van de waterkwaliteit.

De vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Platteland Ontwikkeling Programma.

Subsidie

Planning

13 nov - 24 dec 2017          inspraak projectplan waterbergingsgebied (Aangelegde opvangplek voor overtollig water van rivieren na bijvoorbeeld hevige regenval)

Eind november 2017           aanbesteden en selectie aannemer

1e kwartaal 2018               start uitvoering kade en nvo

1e kwartaal 2018              vaststellen projectplan waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden) en start aanleg

2018-2020                       uitvoeren werkzaamheden

grechtkade