HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Kadeverbetering Grechtkade Oost (kadevakken 109 A t/m E)

De oostelijke Grechtkade tussen Woerden en de Houtkade voldoet op sommige plaatsen niet aan de door de provincie opgestelde hoogte- en stabiliteitseisen. Met behulp van een kadeverbetering wordt ervoor gezorgd dat de kade weer aan de eisen voldoet.

Aanleiding project/doel

Uit een uitgebreide studie uitgevoerd in 2011, is gebleken dat de oostelijke Grechtkade tussen Woerden en de Houtkade op sommige plaatsen niet voldoet aan de hoogte- en stabiliteitseisen zoals die zijn opgesteld door de provincie. Om dit te veranderen is besloten om een kadeverbetering uit te voeren over het hele traject.

Lokatie + Gemeente

Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Woerden. Het te verbeteren tracé loopt van het terrein van drinkwatervoorziening Oasen (vanaf het pontje Gravensloot) tot het westelijke einde van de Houtkade, gelegen op de grens van de gemeenten Woerden en Nieuwkoop.

Werkomschrijving

Het project wordt uitgevoerd door aannemer J. Den Breejen uit Hoofddorp. De planning  is vanuit het zuiden vanaf het terrein van De Oase naar het noorden te werken. De klei  die benodigd is voor de werkzaamheden wordt vanaf de westkant via het water aangevoerd. Voorafgaand aan het grondwerk zullen voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden zoals het kappen van bomen, dempen sloten en aanbrengen duikers en drainage.  
Tijdens de uitvoering (start: oktober 2016) is het wandelpad op de kade afgesloten en kan het voorkomen dat het vaarverkeer af en toe even moet wachten voordat zij de werkzaamheden kunnen passeren. De werkzaamheden duren tot halverwege 2017.

Bijzonderheden

Het project wordt op basis van een geïntegreerd contract (GC) gerealiseerd. Dit betekent dat de aannemer, naast het feitelijke werk, ook alle overige zaken om het werk te kunnen uitvoeren voor haar rekening neemt, zoals de communicatie, vergunningen/ ontheffingen en directie en toezicht. Het eerste aanspreekpunt is dan ook de omgevingsmanager van de aannemer. Heeft u vragen, wilt  u informatie of ondervindt u overlast van de  werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Dirk-Jan de Bruijn (Tel. 06-52578666) of via Grechtkade@jdenbreejen.nl.

Bezoek basisschool Eben-Haëzer uit Kamerik

Op donderdag 11 mei j.l. heeft J. den Breejengroep bezoek gehad van basisschool Eben-Haëzer uit Kamerik bij de uitvoering van de werkzaamheden voor ons project de kadeverbetering Grechtkade Oost.

Groep 7 & 8 van deze school arriveerde rond 11.45 uur bij de Boerinn in Kamerik.
De helft van de groep is op pad gegaan met de uitvoerder Erik-Jan Timmermans. Na ongeveer 15 min wandelen over de weilanden kwamen ze aan bij de Grecht. Hier lag een boot klaar van de stichting ‘Romeinse Schip Woerden’ met aan boord een schipper, matroos en een gids. Nadat iedereen was ingestapt in het schip begon de tocht over het water. Als eerste kwamen ze langs de overslaglocatie waar de klei in beunbakken werd geladen. Vervolgens kwamen ze aan bij het stuk kade waar 3 kranen de klei verwerkten vanuit de beunbakken, die door een duwboot gebracht werd.
Ondertussen vertelde de uitvoerder over de werkzaamheden en waarom dit werk moet gebeuren. Ook heeft de gids van stichting ‘Romeinse Schip Woerden’ verteld over de historie van dit deel van het Groene Hart. Bij de sluis in Woerdense Verlaat was de wissel tussen beide groep.
De tweede groep heeft eerst Romeinse Spelen gedaan bij de Boerinn en zijn per huifkar naar de sluis gekomen. Het programma is daarna contra weer verder gegaan waardoor beide groepen dezelfde activiteiten konden doen.

Mede dankzij het mooie weer was het een geslaagde middag waarbij de kinderen geleerd hebben hoe we drogen voeten houden!

In de boot met de gids

IMGP0108

Planning

In het voorjaar van 2016 is het werk aanbesteed. Tot afgelopen oktober is het werk voorbereid.
De uitvoering is nu gestart en loopt tot halverwege 2017.

Meer weten?

Onze projectleider van het waterschap is Willem de Vries.
De omgevingsmanager van het werk in uitvoering is Dirk-Jan de Bruijn, bereikbaar via (Tel. 06-52578666) of via Grechtkade@jdenbreejen.nl.

Grechtkade Oost
Kadeverbetering Grechtkade Oost (109 A-E)

Traject :
A: van 0 naar 1
B: van 1 naar 2
C t/m E: van 2 naar 3