HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Kadeverbetering Grechtkade Oost (kadevakken 109 A t/m E)

De oostelijke Grechtkade tussen Woerden en de Houtkade voldoet op sommige plaatsen niet aan de door de provincie opgestelde hoogte- en stabiliteitseisen. Met behulp van een kadeverbetering wordt ervoor gezorgd dat de kade weer aan de eisen voldoet.

Aanleiding project/doel

Uit een uitgebreide studie uitgevoerd in 2011, is gebleken dat de oostelijke Grechtkade tussen Woerden en de Houtkade op sommige plaatsen niet voldoet aan de hoogte- en stabiliteitseisen zoals die zijn opgesteld door de provincie. Om dit te veranderen is besloten om een kadeverbetering uit te voeren over het hele traject.

Lokatie + Gemeente

Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Woerden. Het te verbeteren tracé loopt van het terrein van drinkwatervoorziening Oasen (vanaf het pontje Gravensloot) tot het westelijke einde van de Houtkade, gelegen op de grens van de gemeenten Woerden en Nieuwkoop.

Werkomschrijving

Het project wordt uitgevoerd door aannemer J. Den Breejen uit Hoofddorp. De planning  is vanuit het zuiden vanaf het terrein van De Oase naar het noorden te werken. De klei  die benodigd is voor de werkzaamheden wordt vanaf de westkant via het water aangevoerd. Voorafgaand aan het grondwerk zullen voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden zoals het kappen van bomen, dempen sloten en aanbrengen duikers en drainage.  
Tijdens de uitvoering (start: oktober 2016) is het wandelpad op de kade afgesloten en kan het voorkomen dat het vaarverkeer af en toe even moet wachten voordat zij de werkzaamheden kunnen passeren. De werkzaamheden duren tot halverwege 2017.

Bijzonderheden

Het project wordt op basis van een geïntegreerd contract (GC) gerealiseerd. Dit betekent dat de aannemer, naast het feitelijke werk, ook alle overige zaken om het werk te kunnen uitvoeren voor haar rekening neemt, zoals de communicatie, vergunningen/ ontheffingen en directie en toezicht. Het eerste aanspreekpunt is dan ook de omgevingsmanager van de aannemer. Heeft u vragen, wilt  u informatie of ondervindt u overlast van de  werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Dirk-Jan de Bruijn (Tel. 06-52578666) of via Grechtkade@jdenbreejen.nl.

Planning

In het voorjaar van 2016 is het werk aanbesteed. Tot afgelopen oktober is het werk voorbereid.
De uitvoering is nu gestart en loopt tot halverwege 2017.

Meer weten?

Onze projectleider van het waterschap is Willem de Vries.
De omgevingsmanager van het werk in uitvoering is Dirk-Jan de Bruijn, bereikbaar via (Tel. 06-52578666) of via Grechtkade@jdenbreejen.nl.

Grechtkade Oost
Kadeverbetering Grechtkade Oost (109 A-E)

Traject :
A: van 0 naar 1
B: van 1 naar 2
C t/m E: van 2 naar 3