Verbetering zuidelijke kade Heinoomsvaart

De zuidelijke kade langs de Heinoomsvaart voldoet niet aan de wettelijke norm. Hij is afgekeurd op hoogte en stabiliteit. Eind 2017 is na aanbesteding het project gegund aan de JdB Groep. De aannemer is in dit project niet alleen verantwoordelijk voor het technische ontwerp van de nieuwe kade, maar voor het hele project, waaronder de communicatie met de omgeving.

Tijdens de voorbereiding van het project is besloten om de verbetering van de kade langs de Kromme Mijdrecht gezamenlijk op te pakken met de kadeverbetering van de Heinoomsvaart. Dit beperkt de overlast voor de omgeving en is efficiënter.

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland van begin juni tot eind december 2018.

Planning

Het project zit in de voorbereidingsfase. Uitvoering is gepland van juni tot december 2018.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de JdB groep, Jan Grisnich via, T 06 433 77 185 of E: j.grisnich@jdbgroep.nl

Voor informatie over de planning en de werkwijze kunt u terecht op de website van JdBGroep, https://www.jdbgroep.nl/projecten/22

Kaart gebied

De Heinoomsvaartkade Zuid heeft een totale lengte van 2030 m en ligt in de gemeente Woerden. De kade bevindt zich langs de Heinoomsvaart. Dit is een boezemwater in beheer van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.