Kadeverbetering Meijekade

De Meijekade voor wat betreft het gedeelte tussen de Hazekade en de Bosweg voldoet niet aan de gestelde normen voor hoogte en stabiliteit. De kade zal moeten worden verbeterd.Na verdere studie blijkt het deel van de Meijekade gelegen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (tussen de Hazekade en de aansluiting met de Kerkweg wel op hoogte.

Aanleiding

Uit een uitgebreide studie in 2014 en 2015 is gebleken dat de kade op veel plaatsen te laag is. Ook is gebleken dat op twee plaatsen het binnentalud van de kade niet stabiel genoeg is, waardoor een versterking moet plaatsvinden. Er is een aantal inlaten in de kade aanwezig, die zullen worden gesaneerd.

Werkomschrijving

Op dit moment zijn de resultaten van de studie verwerkt in een aantal schetsontwerpen. Deze schetsontwerpen zijn voorgelegd aan de bewoners om de mogelijkheden in het gebied te inventariseren.
Om tot een goed ontwerp te komen, zijn meerdere varianten bedacht in een zogenaamde Multi criteria analyse. Deze varianten worden nu besproken met de gemeenten Woerden, zodat gezamenlijk tot een goede oplossing kan worden gekomen. Op de kade ligt een weg die in beheer is bij de gemeente. Het is het voornemen van het waterschap samen met de gemeente tot verbeteringsvoorstellen te komen in goed overleg met de omgeving en bewoners.

Planning

Er is begin 2016 een voorkeursvariant opgesteld. Naar verwachting wordt eind van dit jaar met de gemeente een plan gemaakt voor de uitvoering hiervan en worden de mogelijkheden voor samenwerking onderzocht.

Meer weten?

Bel onze projectleider Roland Kastelein via telefoon (030) 209 73 61.

Kaart Kadeverbetering Meijekade

Het project bevindt zich in de gemeenten Woerden en Bodegraven, vanaf de kerkweg in Bodegraven tot de Hollandse kade in Woerden.