Kadeverbetering Meijekade

De kade langs de Meije, in beheer bij het waterschap, beschermt de polder Zegveld tegen het water van de Nieuwkoopse Plassen. Deze kade is op verschillende plaatsen te laag en voldoet daarmee niet aan de veiligheidsnorm. Redenen voor het waterschap om de kade te willen versterken.

De weg op de kade is in beheer bij gemeente Woerden en gemeente Bodegraven. Om de kade te versterken is op de meeste plaatsen op het Woerdense grondgebied ook een reconstructie van de weg nodig. Daarom tekenden gemeente Woerden en het waterschap eind augustus 2017 een overeenkomst om samen plannen te maken voor een nieuwe weg en kade.

Het deel van de Meijekade gelegen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (tussen de Hazekade en de aansluiting met de Kerkweg) voldoet over bijna de gehele lengte wel aan de veiligheidsnormen.

Drie fasen

Het project is ingedeeld in drie fasen: verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. Gemeente Woerden en het waterschap zijn eind 2017 gestart met de verkenningsfase.
Het waterschap is een aantal jaren geleden ook gestart met het maken van plannen voor een nieuwe kade. Destijds bleek dat een verbetering van de kade vaak niet mogelijk is zonder een recontrutie van de weg.
De informatie en onderzoeken die in het verleden zijn opgehaald en uitgevoerd, nemen we uiteraard mee in deze hernieuwde start.

Samen met de omgeving

De gezamenlijke projectgroep van waterschap en de gemeente zal bij het verkennen van de mogelijkheden om de kade en de weg te verbeteren, op twee manieren de samenwerking met de aanwonenden en de directe omgeving vormgeven. De eerste manier is het rechtstreekse contact. Bijvoorbeeld via inwonersavonden en keukentafelgesprekken. Daarnaast willen we samenwerken met een klankbordgroep. Het bestaande Meijecomité, aangevuld met vertegenwoordigers namens belangenorganisaties, zal zich als klankbord namens het gebied, inzetten voor de kwaliteit & leefbaarheid van de Meije (gebruik, woonomgeving en landschap) en het samenbrengen en verbinden van het collectieve belang.

De Meije in Woerden

DSC01412