Inlaat Teckopse Molenvliet

Huidige situatie

De polders Gerverscop en Teckop worden van water voorzien vanuit de Oude Rijn en de Bijleveld in Kockengen. De automatische inlaat vanuit de Oude Rijn is aan vervanging toe. De inlaat vanuit de Bijleveld is een handbediende inlaat.

Te maken werk

Om de inlaatmogelijkheden van water uit de Oude Rijn richting de achter gelegen polders te verbeteren, wordt inlaat Teckop vervangen door een duiker met een grotere diameter. Het water zal via twee te realiseren automatische inlaten richting polders Gerverscop en Teckop worden geleid. Om de vismigratie te bevorderen worden zowel de bestaande inlaat als de nieuwe inlaten vispasseerbaar gemaakt.
Op de kaart kunt u zien welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:
  1. Vervangen bestaande automatische inlaat en aanbrengen vispassage;
  2. Vervangen duiker;
  3. Verwijderen bestaande inlaat en stuw;
  4. Realisatie inlaat richting Gerverscop richting Teckopse Molenvliet en tevens een sluisvispassage richting polder Gerverscop;
  5. Dempen watergang;
  6. Aanbrengen peilscheiding met vispassage en verbreden watergang.

Bijzonderheden

Tussen de polder en de boezem is het peilverschil meer dan een meter. Om het voor vissen mogelijk te maken stroomopwaarts te zwemmen wordt hier een sluisvispassage aangelegd. Dit is een buis die aan beide uiteinden voorzien is van een automatische schuif. Deze schuiven gaan omdebeurt elk kwartier open en dicht. De werking is daarmee vergelijkbaar met een scheepssluis.

Relatie met andere projecten

Het project is een maatregel uit het watergebiedsplan Kamerik & Kockengen.