Gemaal Net op Tijd klaar voor de winter

In juni 2016 is geconstateerd dat een kleine waterstroom vanonder het gemaalgebouw de polder Westeinde van Waarder instroomt. Nadat het plaatsen van een tijdelijke damwand voor de uitstroom van het gemaal niet afdoende bleek, is er een noodpomp geplaatst. Een noodpomp huren is duur. Daarom is er gekozen om een kwelscherm te plaatsen.

Waarom een kwelscherm?

Omdat het gemaal op de lijst staat voor renovatie in 2017 moet de definitieve oplossing ook na renovatie of bij eventuele nieuwbouw bruikbaar zijn. Er is gekozen om een kwelscherm voorlangs te plaatsen zoals dat ook in 2015 bij gemaal Kockengen is gebeurd.

Er is een stalen damwand aangebracht die waterdicht op de uitstortkoker van het gemaal aansluit zodat er geen water meer onder of langs het gemaal kan stromen. De nieuwe damwand is zo breed gemaakt dat bij renovatie van het gemaal een vispassage naast het gemaal gebouwd kan worden. Ook het straatwerk voor het gemaal wordt hersteld.

Renovatie of nieuwbouw?

De tijdelijke damwand, die net boven het waterpeil uitsteekt, is blijven staan omdat deze tijdens de renovatie weer kan worden gebruikt. Eind 2016 wordt onderzocht of renovatie van het gemaal technisch mogelijk is, of dat er gekeken moet worden naar nieuwbouw van het gemaal.

Planning

De werkzaamheden lopen door tot eind 2016.

Meer weten?

Bel onze projectleider Rene Zwolsman via telefoon (030) 209 73 61.

Gemaal Net Op Tijd

Gemaal Net Op Tijd

Gemaal Net Op Tijd staat aan de Dubbele Wiericke in Waarder.

Kaart polder Westeinde van Waarder

Kaart polder Westeinde van Waarder

Het rode stipje op de kaart geeft de plaats van het gemaal aan.