Vispassage Gemaal Kamerik Teylingens

Algemeen

Gemaal Kamerik Teylingens zorgt (samen met gemaal Oud Kamerik) voor de waterafvoer uit de polders in en rondom Kamerik. Naast het gemaal staat het monumentale stoomgemaal uit 1871 die onlangs is geopend na restauratie.

Langs het oude stoomgemaal lag een sluis om het peilverschil per boot te overbruggen. Deze sluis is in de jaren ‘70 gedempt maar de sluiskolkwanden zijn nog zichtbaar aanwezig. Door de sluis liggen de twee afvoerleidingen van het in 1988 gebouwde elektrische gemaal. Om de polders in droge tijden van water te voorzien is er langs het gemaal en de sluis een inlaatduiker aangebracht. Deze inlaatduiker werkt niet meer naar behoren. Het is momenteel voor vissen niet mogelijk om de kunstwerken te passeren om verder stroomopwaarts te gaan.

Aanleiding / doel

Het doel van het project is om de inlaatfunctie te herstellen en de inlaat tevens als sluisvispassage te laten functioneren. Door deze aanpassingen kunnen vissen het peilverschil van ca 1,50 meter overbruggen. Een sluisvispassage werkt volgens hetzelfde principe als een scheepssluis. Een buis (duiker) functioneert als sluis met aan beide zijden een automatische afsluiter die om en om open en dicht gaan. Door de schuif op een kier te laten staan ontstaat een lekstroom die de vissen aantrekt. Het realiseren van de vispassage is een maatregel in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

Werkomschrijving

De bestaande buis om de sluis heen zal worden opgegraven en vervangend door een buis met een grotere diameter. Aan de in- en uitstroomzijde zal een automatische afsluiter geplaatst worden die vanuit het gemaal aangestuurd zal worden. Bestaande kabels en leidingen en de beperkte werkruimte langs de Van Teylingenweg maken het project tot een uitdagend project welke een zorgvuldige voorbereiding vereist.

Planning

Het project gaat 29 augustus in uitvoering en duurt ongeveer een maand.

Meer weten?

Bel onze projectleider Rene Zwolsman via telefoon (030) 209 73 61.

Meer Projecten in Woerden