Baggeren Woerden

Baggeren Woerden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de watergangen in het stedelijk gebied van Woerden baggeren.
De werkzaamheden starten begin februari a.s. en duren tot het najaar van 2018.

Baggerwerk, waarom?

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

De baggerwerkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. Op dit moment loopt de aanbesteding en is het nog niet bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De vrijkomende baggerspecie zal met vrachtwagens of trekkers getransporteerd worden naar een daarvoor geschikte verwerkingslocatie. Tijdens de uitvoering wordt er alles aan gedaan om overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Inwoners die te maken krijgen met werkzaamheden in de directe nabijheid van hun perceel, krijgen een persoonlijk bericht.

Te baggeren watergangen in stedelijk gebied Woerden

kaartje watergangen baggeren Woerden

Planning

De werkzaamheden starten begin februari a.s. en duren tot het najaar van 2018.
Weersinvloeden kunnen wijzigingen tot gevolg hebben in de planning. Wij doen ons uiterste best om overlast tot een minimum te beperken.
Mocht u toch overlast ervaren dan horen wij dit heel graag van u zodat wij hier actie op kunnen ondernemen.

Meer weten?

Meer informatie over het onderhoud van watergangen en baggeren in het algemeen kunt u vinden op www.destichtserijnlanden.nl onder de knop ‘plannen en projecten’ en dan “ons werk” -> "droge voeten".

Contactpersoon bij het waterschap is Wouter de Jong, tel. 06 159 401 51 , of via e-mail wouter.de.jong@hdsr.nl.