Baggeren stedelijk gebied Harmelen

Baggeren stedelijk gebied Harmelen

Binnenkort worden in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in watergangen in het stedelijke gebied van Harmelen.
De werkzaamheden starten begin in april 2019 en duren tot medio juni 2019.

Baggerwerk, waarom?

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

Binnenkort start de aannemer, De Heer land en Water uit Polsbroek met de baggerwerkzaamheden in het stedelijk gebied van Harmelen. De vrijkomende baggerspecie wordt met vrachtwagens, trekkers of leidingen getransporteerd naar een geschikte verwerkingslocatie. Tijdens de uitvoering wordt er alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. Inwoners die te maken krijgen met werkzaamheden in de directe nabijheid van hun perceel, krijgen persoonlijk bericht. Ook zullen er enkele watergangen van de gemeente Woerden meteen meegebaggerd worden.

Meer weten?

Indien u tijdens het werk vragen heeft over de uitvoering van de baggerwerkzaamheden, kunt u
contact opnemen met de uitvoerder de heer Wouter Nederveen,
06 -11722651 of wn@deheerlandenwater.nl.    
Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer Jan van
Paridon bereikbaar op 06 - 29530754 of j.vanparidon@tijhuisingenieurs.nl.