Baggeren stedelijk gebied Woerden

Baggeren stedelijk gebied Woerden

Binnenkort worden in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in watergangen in het stedelijke gebied van Woerden.
De werkzaamheden starten begin in maart 2018 en duren tot en met oktober 2018.

Baggerwerk, waarom?

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

Binnenkort start de aannemer, A. den Hartog & Zn B.V. uit Oudewater met de baggerwerkzaamheden in het stedelijk gebied van Woerden. De vrijkomende baggerspecie wordt met vrachtwagens, trekkers of leidingen getransporteerd naar een geschikte verwerkingslocatie. Tijdens de uitvoering wordt er alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. Inwoners die te maken krijgen met werkzaamheden in de directe nabijheid van hun perceel, krijgen persoonlijk bericht.

Meer weten?

Heeft u specifieke vragen over dit project, neem dan contact op met Bernard Zijderveld van RPS advies- en ingenieursbureau die namens het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de directievoering verzorgd. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-53335939 of per email via Bernard.Zijderveld@rps.nl

Wanneer u vragen heeft over de uitvoering, kunt u contact opnemen met aannemer Gerard van Baaren van A. den Hartog & Zn. B.V. hij  is bereikbaar op telefoonnummer 0348-564071.

te baggeren watergangen kern Woerden

kaart watergangen werkzaamheden baggeren