Inventarisatie oever Kromme Rijn

Gepubliceerd op 8 december 2016

Inventarisatie oever Kromme Rijn

Vooruit lopend op de werkzaamheden om een gedeelte langs de oever van de Kromme Rijn te gaan herstellen, wordt er ter hoogte van de Blauwe Pannen een inventarisatie van de oever uitgevoerd.
In het voorjaar van 2017 zullen wij de herstelwerkzaamheden gaan uitvoeren. Op het kaartje ziet u waar nu de inventarisatie uitgevoerd wordt.

Voorbereidende werkzaamheden

In verband met het bovengenoemd project willen wij, het waterschap, de oever in zijn geheel laten inventariseren om zo te bepalen welke herstel werkzaamheden er nodig zijn.

Werkwijze

Medewerkers van Tijhuis Ingenieurs uit Amersfoort voeren de inventarisatie uit. Dit gebeurt met een bootje vanaf het water. In enkele gevallen zal het nodig zijn om een foto te nemen, om te zien hoe het perceel aansluit op de oeverconstructie. Hoewel zij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, informeren zij de eigenaar van tevoren dat zij vanaf het water het perceel inspecteren.
Ook plannen zij een afspraak om de uit te voeren werkzaamheden door te spreken en afspraken te maken over het zo nodig tijdelijk verwijderen en herstellen van vlonders, steigers, etc.

Planning

Planning uitvoeren inventarisatie

De inventarisatie van de oever is aan de kant van de Blauwe Pannen en eindigt bij het Balkengat en is op woensdag 7 december 2016 uitgevoerd. Daarnaast heeft een medewerker van Tijhuis Ingenieurs contact met de perceelseigenaren om de te verrichten werkzaamheden door te spreken.

Uitvoering herstel oever in 2017

Nadat wij de inventarisatiegegevens van Tijhuis Ingenieurs hebben ontvangen, worden de te verrichten werkzaamheden verder uitgewerkt. Dan bepalen we welke aannemer het werk uitvoert. Over (de planning van) de werkzaamheden houden wij u op de hoogte via een brief, onze website en de nieuwsbrief en website van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Meer weten?

Neem contact op met projectmedewerker Marlous Vonk of met projectleider Jaap Belo via telefoon (030) 209 73 61.

Overige werkzaamheden in Wijk bij Duurstede