Herstel oevers Oude Kromme Rijn en Caspargouw in Cothen

Het waterschap is verantwoordelijk voor de oeverconstructies van de Oude Kromme Rijn en de Caspargouw. Het waterschap gaat op 3 deeltrajecten de oevers herstellen omdat deze oevers in slechte staat verkeren. De deeltrajecten zijn:

  • Deeltraject Oude Kromme Rijn zuidzijde (kaasboerderij). Hier wordt aan de noordzijde over een lengte van 1150 meter de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) vervangen, aan de zuidzijde wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd met vier vissteigers. Om de natuurvriendelijke oever aan te leggen is het noodzakelijk om de knotwilgen te verplanten. Hier heeft het waterschap een vergunning voor ontvangen van de gemeente. De inlaatplaats voor de onderhoudsboot wordt hersteld. Het terrein van de inlaatplaats wordt heringericht. Dit deelproject wordt gesubsidieerd met een Europese subsidie.
  • Deeltraject “landgoed Peppelenbuurt”. Hier wordt circa 600m1 beschoeiing vervangen voor een onderwaterbeschoeiing met een betonmat tegen het talud aan.
  • Deeltraject “van Rooijen”. Over een lengte van 980m1 wordt de beschoeiing vervangen. Aan beide zijden wordt een onderwaterbeschoeiing met een betonmat in het talud aangebracht.

Situatie totaaloverzicht

Werkwijze

De hinder van de werkzaamheden voor de omgeving zal beperkt zijn. Als er werkzaamheden in de nabijheid van een wandelpad worden uitgevoerd kan het zijn dat voor de veiligheid van wandelaars tijdelijk het wandelpad niet toegankelijk is.

Relatie met andere projecten

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het Groot Onderhoud Programma Oevers.

Wie voert het uit

Dit is nog niet bekend. Momenteel wordt er een bestek en tekeningen opgesteld, hierna volgt de aanbesteding

Bijzonderheden

Eén deeltraject wordt gesubsidieerd door Europa. Voor de werkzaamheden is een omgevingsvergunning verstrekt door gemeente Wijk bij Duurstede

Planning

De uitvoering start in het najaar van 2020 en is in het voorjaar van 2020 gereed.

Contactpersoon

Contactpersoon is Niels Damme, niels.damme@hdsr.nl, telefoon 030 209 38 62.