Cothen

Het Waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oeverbescherming langs de Kromme Rijn. Op veel plekken is de huidige oeverbescherming in slechte staat en aan vervanging toe. Het waterschap pakt deze opgave aan in  deelprojecten. In Cothen voeren we nu een deelproject uit; daar vervangen we de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) nabij kasteel Rhijnestein en leggen we een natuurvriendelijke oever aan langs de Cothergrift. In totaal wordt 1.1 kilometer oever opnieuw ingericht.

Meerdere doelen

De oeverbescherming nabij kasteel Rhijnestein is dringend aan vervanging toe. Palen zijn half vergaan en er is op meerdere plaatsen sprake van grondverzakkingen. In overleg met de eigenaar van Rhijnestein en de provincie Utrecht is gekozen voor een ontwerp dat recht doet aan de cultuurhistorie, de natuur, landschap en recreatieve beleving.

Kasteel en historische tuin

Bij het kasteel en de historische tuin worden de strakke historische lijnen gerespecteerd. Voor de woontoren wordt een beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) van kunststof schermen aangebracht. Dit scherm wordt voorzien van een hardhouten dekplank. Hierdoor is een lange levensduur gegarandeerd, met het aanzicht van een traditioneel houten damwandscherm,.

Bij de tuin wordt onder water een grenen damwandscherm geplaatst waarboven, boven de waterlijn, open betonnen tegels worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een strak erosie bestendig en groen talud dat in lijn is met de historische tuin.

Agrarische percelen

Daar waar mogelijk en wenselijk wordt de oeverzone langs de Kromme Rijn natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor wordt het rivierkarakter van de Kromme Rijn hersteld en kunnen flora en fauna zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. Bewoners en bezoekers gaan de rivier zien als een nog meer herkenbaar element in het landschap en kunnen er meer van genieten.

Langs de Kromme Rijn en de Cothergrift (tussen rotonde en brandweerkazerne) is het mogelijk om een natuurvriendelijke oever aan te brengen. Hiervoor wordt over een breedte van 6 meter een natuurvriendelijke oever gegraven. In verband met de hoge stroomsnelheden in de Kromme Rijn wordt voor de oever onder water een damwandscherm geplaatst om te voorkomen dat de oever wegspoelt.

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Straver & Zn. B.V. De aannemer is begin juni begonnen met de werkzaamheden. Het werk zal naar verwachting eind september gereed zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis, tel. 030 634 5837.


kromme rijn bij Cothen-klein