Vervanging stuwen Sterkenburg en Leeuwenburgh

Stuw Sterkenburg en stuw Leeuwenburgh maken deel uit van het oppervlaktewatersysteem van de Langbroekerwetering. Ze bevinden zich langs de Langbroekerdijk in Langbroek. In opdracht van het waterschap wordt binnenkort gestart met de vervanging van deze stuwen.

Meer weten?

Bel onze projectleider Erik van Mierlo via telefoon (030) 209 73 61.

Kaart van het gebied

Kaart van het gebied

Stuw Sterkenburg: huidige situatie

Stuw Sterkenburg

Werkomschrijving

De twee niet te bouwen stuwen zijn hoegenaamd identiek aan hun voorgangers. De stuwen bestaan uit een betonconstructie gefundeerd op twee stalen damwandschermen die ook dienst doen als kwelschermen. Hiermee wordt voorkomen dat het water aan de stuwkant met hoog waterpeil via het grondwater in de oevers wegstroomt naar de stuwkant met laag waterpeil. Grond rondom de stuw zou dan kunnen wegspoelen waardoor het water alsnog vrij spel heeft en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Beide stuwen worden zowel voorzien van een vispassage als een kanopassage. Deze laatste wordt aangebracht aan de wegzijde van de Langbroekerwetering. Zowel vissen als recreanten ondervinden hierdoor zo weinig mogelijk minder van de stuwen. De stuwen worden voorzien van roestvrijstalen kantelstuwen die een waterstroom van 4 meter breed kunnen doorlaten. Het zogenaamde regelbereik is 1,2 meter, wat betekent dat de stuwen flink open kunnen om veel water door te laten. Bij forse regenbuien is dit soms nodig. Ter bescherming van de bodem en oevers van de Langbroekerwetering wordt er beschoeiing en steenbestorting aangebracht. Dit gebeurt aan beide zijden van de stuwen.

Aanleiding project/doel

De huidige stuwen zijn technisch afgeschreven en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze worden vervangen door gloednieuwe geautomatiseerde stuwen die zelf reageren op wisselende waterpeilen maar die desgewenst ook op afstand kunnen worden aangestuurd. Om het ‘doorgaande verkeer’ van vissen niet te onderbreken voorziet het waterschap de stuwen bovendien van een zogenaamde vispassage. Met de nieuwe stuwen is de situatie ter plaatse weer voor zo’n 40 of 50 jaar ‘gegarandeerd’.

Planning

De werkzaamheden op de bouwlocaties worden gestart op maandag 19 augustus en lopen door tot januari 2017.

Stuw Leeuwenburgh: huidige situatie

Stuw Leeuwenburgh