Vleermuizen succesvol verhuisd

's Zomers als het donker wordt komen ze tevoorschijn: vleermuizen. Boven het grote open terrein van de rioolwaterzuivering vliegen veel vleermuizen op zoek naar muggen, kevers en nachtvlinders. Een deel van die vleermuizen woonden in de spouwmuren van een bedrijfspand dat gesloopt gaat worden. Vleermuizen zijn beschermde dieren, ze zijn dan ook verhuisd naar tijdelijke nestkasten.

Tocht zorgt voor verhuizing

Zo' n verhuizing doen de vleermuizen eigenlijk zelf. De aannemer heeft gezorgd voor voldoende nestkasten die als hun nieuwe onderkomens kunnen dienen. Vervolgens zijn de spouwmuren in het bedrijfspand onbewoonbaar gemaakt door grote tochtgaten in de muur te maken. Tocht vinden vleermuizen vervelend, ze gaan dan zelf op zoek naar een betere plek. Al vrij snel hebben de vleermuizen de spouwmuren verlaten voor de tochtvrije nestkasten elders op het terrein.

Voor de winterslaap

De sloop van de sibgistingstank en het bedrijfspand start in januari 2017,  toch zijn de vleermuizen al aan het einde van de zomer verhuisd, zodat ze niet verstoord worden in hun winterslaap. Zodra de temperatuur buiten rond de 10 graden zakt, overleven vleermuizen door een langdurige slaap. Hun lichaamstemperatuur zakt zodat hun vetreserve minimaal wordt aangesproken. In het voorjaar moeten deze beestjes eerst weer opwarmen voor ze hun eerste vliegtocht kunnen maken.

Variatie aan inheemse soorten

Gedurende de bouw zal de vleermuis gebruik maken van de tijdelijke woonruimte. In het nieuwe bedrijfsgebouw aan de Brailledreef komen permanente stenen vleermuiskasten aan de gevel. Verder wordt bij de inrichting van het nieuwe terrein rekening gehouden met het voorkomen van vleermuizen en andere fauna. Het waterschap streeft naar een grotere biodiversiteit met een variatie aan inheemse soorten die bij het ecologisch systeem van de stad Utrecht horen.


Vleermuizen zijn beschermde dieren

Vleermuis_in_hand

De gewone dwergvleermuis komt het vaakst voor in Utrecht. Ze krijgen één jong per jaar, dus een kolonie herstelt langzaam

onbewoonbaar verklaard

20161111_rwzi_6448

Vleermuizen trekken uit het pand dat gesloopt wordt

Vleermuizen vangen muggen en nachtvlinders

vleermuis_vliegend

Vleermuizen vangen hun eten al vliegend, net als zwaluwen. Ze vangen hun prooi met geluidsecho's in de lucht.