Start bouw kantoor aan Brailledreef

Op het terrein van de rioolwaterzuivering komt ook een nieuw kantoor. Dit kantoor 'het Poortgebouw'',  komt bij de toekomstige ingang van het terrein aan de Brailledreef. Nu alle vergunningen rond zijn, kunnen we starten met de voorbereidingen. Onderdeel van deze voorbereidingen is het bouwrijp maken van het bouwvlak. Bouwrijp maken houdt in dat mogelijke kabels en leidingen die in de grond liggen verplaatst worden, de grond egaal en obstakelvrij wordt gemaakt. Bouwrijp maken betekent in dit geval ook dat er 56 bomen worden gekapt. Voor het kappen van deze bomen heeft het waterschap al in 2017 vergunningen aangevraagd en gekregen. Op maandag 12 of dinsdag 13 maart zullen de werkzaamheden plaatsvinden. Het zal dus even nog kaler worden op en om het zuiveringsterrein. Over ruim een jaar als zowel de nieuwe installatie en het Poortgebouw klaar zijn,  worden in totaal 226 bomen teruggeplaatst.

Meer informatie vindt u onder Het  terrein en Het Poortgebouw