De Sloop

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Van januari t/m mei 2017 is een deel van de oude zuivering gesloopt om plaats te maken voor het influent-gemaal (het gebouw waar het rioolwater uit de stad Utrecht binnenkomt en de eerste zuiveringsstap wordt gezet).

De slibgistingtanks van de oude zuivering zijn eerst leeggezet en schoongemaakt voor de sloop kon beginnen. Begin maart toen het oude kantoorgebouw en het bovengrondse deel van de slibgistingtanks was gesloopt was er al 41.000 ton puin vrijgekomen.

sloop combi