De Sloop

Wanneer de nieuwe rioolwaterzuivering in gebruik is, wordt de oude gesloopt. De sloop start eind 2019 / begin 2020 en duurt ruim een jaar.

‘Grote sloop’ en ‘kleine sloop’

De grote sloop start eind 2019 / begin 2020 en duurt ruim een jaar. In maart 2019 startten we al met het verwijderen van de eerste onderdelen (kleine sloop), waaronder het slopen van 4 nabezinktanks. Omwonenden worden voorafgaand aan de 'grote sloop' over de werkzaamheden geïnformeerd.

Eerdere sloopwerkzaamheden

Van januari t/m mei 2017 waren er ook sloopwerkzaamheden op het zuiveringsterrein gaande. Een deel van de oude zuivering is toen gesloopt om plaats te maken voor het influentgemaal (het gebouw waar het afvalwater uit de stad Utrecht binnenkomt en de eerste zuiveringsstap wordt gezet). Ook zijn toen het oude kantoorgebouw en het bovengrondse deel van de slibvergistingtanks verwijderd (zie filmpje).