De Sloop

Nu de nieuwe rioolwaterzuivering in gebruik is, is de oude niet meer nodig. De sloop van de oude rioolwaterzuivering start april/mei 2020. Het werk neemt circa anderhalf jaar in beslag.

Planning

Op dit moment treffen we voorbereidingen. Hierbij zoeken we onder andere naar een geschikte aannemer. Omdat de zuivering in een bebouwde omgeving staat, is het beperken van hinder (stof, trillingen en geluid) voor ons een belangrijke eis. De aannemer wordt verplicht om hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Omwonenden worden voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd.

Eerdere sloopwerkzaamheden

In 2017 waren er ook sloopwerkzaamheden op het zuiveringsterrein. Een deel van de oude zuivering is toen gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe zuivering. Ook zijn toen het oude kantoorgebouw en het bovengrondse deel van de slibvergistingtanks verwijderd (zie filmpje).