Het poortgebouw

Het oude bedrijfspand van de rioolwaterzuivering aan het Zandpad is gesloopt om ruimte te maken voor een deel van de nieuwe installatie. Tijdens de bouw fungeert een grote keet op het midden van het terrein als tijdelijk kantoor. In de loop van 2018 zal er een nieuw bedrijfspand verrijzen aan de Brailledreef: het Poortgebouw. Het waterschap werkt nog aan de precieze uitwerking maar de eerste schetsen en uitgangspunten zijn al bekend.

Energieneutraal

Het circa 750 m2 grote gebouw moet een mooie en vooral duurzame uitstraling krijgen. Bij het ontwerp van dit nieuwe bedrijfsgebouw houdt het waterschap ook rekening met de klimaatverandering. Aan de architect is gevraagd een gebouw te ontwerpen dat volledig energieneutraal is, geen fossiele brandstof heeft en een groen dak krijgt. Zo’n groen dak kan regenwater vasthouden in periodes met hevige regenval en houdt extreme warmte langer uit het gebouw.

Voldoende groen

Door de klimaatverandering moeten we rekening houden met periodes van hevige regenval en langere periodes van droogte. Om deze extremen op te kunnen vangen is het belangrijk om ook in verstedelijkt gebied, voldoende groen aan te leggen. Naast een verantwoord bedrijfsgebouw komen op het terrein ook veel bomen en groenvoorzieningen. Zie ook Het terrein

De tweede helft van dit jaar wordt benut om de plannen rondom het poortgebouw verder te concretiseren. We verwachten begin 2018 te starten met de bouw.


poortgebouw