Het poortgebouw

De bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw (ook wel 'poortgebouw' genoemd) is gereed. Het gebouw bevindt zich aan de zijde van de Brailledreef en is de nieuwe entree voor bezoekers. In dit gebouw gaan alle medewerkers van de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) werken. Het biedt ook ruimte voor groepsexcursies. Op deze pagina vindt u een impressie van het gebouw.

Energieneutraal

Het circa 750 m2 grote gebouw heeft een mooie en vooral duurzame uitstraling. Het thema van het gebouw is ‘verbinding’ tussen de Vecht en de wijk en het het onderwerp ‘water’ komt zichtbaar terug. Bij het ontwerp van dit nieuwe bedrijfsgebouw heeft het waterschap ook rekening met de klimaatverandering gehouden. Aan de architect is gevraagd een gebouw te ontwerpen dat energieneutraal is, geen fossiele brandstof gebruikt en een groen dak krijgt. Zo’n groen dak kan regenwater vasthouden in periodes met hevige regenval en houdt extreme warmte langer uit het gebouw. Tevens wordt rekening gehouden met aansluiting van zonnepanelen, om de energieneutraliteit richting nul te brengen.

Voldoende groen

Door de klimaatverandering moeten we rekening houden met periodes van hevige regenval en langere periodes van droogte. Om deze extremen op te kunnen vangen is het belangrijk om ook in verstedelijkt gebied voldoende groen aan te leggen. Naast een verantwoord bedrijfsgebouw komen op het terrein ook veel bomen en groenvoorzieningen. Zie ook Het terrein