Inloopavond 18 april

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert samen met de bouwcombinatie Heijmans/GMB een inloopavond over de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) in Utrecht. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op dinsdagavond 18 april in het Vechthuis aan de Jagerskade 13, 3552 TL Utrecht. Zij kunnen tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen en:

  • de informatiepanelen bekijken;
  • met een 3Dbril over de nieuwe zuivering lopen;
  • in gesprek gaan met medewerkers  die de bestaande zuivering in bedrijf houden;
  • vragen stellen aan specialisten die de nieuwe installatie bouwen;
  • spreken met de medewerkers die met de nieuwe installatie gaan werken;
  • vragen stellen aan de onafhankelijk deskundige van Bouwrisk.

Doel van de avond is de omwonenden te laten zien wat er allemaal al gedaan is en wat er nog gaat gebeuren tot de zuivering klaar is. De opzet van de avond is informeel en geeft de ruimte om vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten die mogelijk bij omwonenden leven.

Om 19.45 uur heet de verantwoordelijk bestuurder, Bert de Groot, iedereen welkom. Verder zijn er geen toespraken. U kunt de gehele avond binnenlopen. Als u verhinderd bent, kunt u ook informatie over de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) vinden op deze site en op facebook/nieuwbouw rioolwaterzuivering Utrecht.