Het terrein rond de zuivering

Midden in de Utrechtse wijk Overvecht ligt het terrein van de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd). Op het terrein staan grote installaties die dagelijks 65 miljoen liter rioolwater zuiveren. Naast deze belangrijke basistaak is het terrein ook een groene oase in het stedelijke gebied.

Het waterschap hecht veel waarde aan flora en fauna (denk hierbij aan bomen en planten). Ook merken we dat direct omwonenden graag uitkijken op een groene omgeving. Om deze redenen gaan we de groene zoom (rand) om het terrein van de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) herstellen.

Planning aanplant

We zijn gestart bij de oude ingang aan het Zandpad (fase 1) en planten door tot aan de nieuwe ingang aan de Brailledreef. De bomen zijn maximaal 6 meter hoog. Vervolgens volgt het groen bij de nieuwe ingang aan de Brailledreef (fase 2). Deze werkzaamheden zijn naar verwachting medio september 2019 afgerond.


Bomenrij achter het Poortgebouw

Artist impression van het terrein achter het toegangsbouw/poortgebouw, dat momenteel wordt gebouwd. Het waterschap kiest bewust voor veel groen.