Het terrein rond de zuivering

Midden in de stad ligt het terrein van de rioolwaterzuivering van Utrecht. Op het terrein staan grote installaties die dagelijks 75 miljoen liter rioolwater zuiveren. Naast deze belangrijke basistaak is het terrein ook een groene oase in het stedelijke gebied.

Groene oase

Het waterschap is zich bewust van deze groene functie en de invloed op de flora en fauna van de stad Utrecht. Zij heeft dan ook voor een groene inrichting gekozen voor de aankleding van het terrein van de nieuwe installatie. Enkele punten van de groene inrichting:

  • De groene zoom rond de zuivering blijft gehandhaafd.
  • Elke boom die plaats moet maken om de nieuwbouw mogelijk te maken, wordt vervangen voor een stevige nieuwe boom.
  • Tegen de wanden van de zuiveringstanks komen slingerplanten.

Vrijkomende terrein

Als de nieuwe zuivering in 2019 in werking treedt, zijn de oude zuiveringstanks overbodig. Hoe de inrichting van het vrijkomende terrein eruit komt te zien, beslist het waterschap in de loop van 2018. Zeker is wel al dat het terrein in bezit van het waterschap blijft. Het waterschap heeft die ruimte over 30 á 40 jaar weer nodig als de zuivering opnieuw moet worden vervangen.


Bomenlaan achter het Poortgebouw

bomenlaan

Artist impression over de aankleding van het terrein achter het nog te bouwen Poortgebouw. Waterschap kiest bewust voor veel groen.