Geursituatie rioolwaterzuivering Utrecht

Soms komen bij de overgang van de oude naar de nieuwe rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) onaangename geuren vrij. Zo ontstond er vorige maand (februari 2019) een geurpiek. Hoe is de huidige geursituatie en welke maatregelen heeft het waterschap genomen?

Op het terrein van de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) in Utrecht draaien momenteel twee installaties naast elkaar. De nieuwe installatie wordt opgestart, maar de oude draait nog even door. Dit is nodig om al het afvalwater (Vies water dat vanuit onder meer douches en wc’s naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd om daar te worden gereinigd) van de stad Utrecht goed te kunnen blijven zuiveren.

Geurfilters

Op het terrein van de rioolwaterzuivering zijn op diverse onderdelen geurfilters geplaatst met een verhoogde capaciteit. Op dit moment kunnen we daardoor spreken van een ‘beheerste geursituatie’, die we voortdurend blijven monitoren.

Constante geur en/of vlagen

Er zit een verschil tussen het ervaren van een constante geur en het ondervinden van vlagen. We zien dat de geplaatste geurfilters leiden tot een zeer sterke afname van de constante geur. We verwachten dat het echter tot medio 2019 wél mogelijk is dat er zo en nu dan vlagen geur zich verspreiden.

Geuroorzaken

Voortdurend onderzoekt het waterschap de oorzaak van onaangename geuren. De afgelopen geurpiek hield verband met de overgang van de oude naar de nieuwe installatie.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben of een melding willen doorgeven, neem dan gerust contact op via telefoonnummer (030) 209 73 80 of per mail nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl.

Maart 2019