Geuren

Kookvocht, ontlasting, zeepwater van de wasmachine; het stroomt allemaal handig weg via de afvoer. Al dat vuile water uit de stad Utrecht wordt via de riolering verzameld op de rioolwaterzuivering, waar het weer gezuiverd wordt tot schoon oppervlakte water. Het vuil, veel reststoffen en zeker het slib wat overblijft stinkt wel. Gelukkig worden de meeste geuren afgevangen, toch kan je afhankelijk van de wind, de temperatuur en de luchtvochtigheid de zuivering ook buiten het terrein ruiken.

Stankoverlast voorkomen

Nare geuren zijn natuurlijk vervelend in de buurt, zeker voor omwonenden die onbezorgd hun raam open willen zetten of even lekker in de tuin willen zitten. Het waterschap doet er dan ook alles aan om geur- of stankoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Afgelopen tijd heeft het waterschap nog geïnvesteerd in maatregelen bij de slibverlading van de huidige installatie. Zo is er bij de slibverlading een extra afzuiginstallatie geïnstalleerd, Daarnaast is een installatie aangelegd die een geurmaskering over de vrachtwagens vernevelt, als de wagens de slibverlading in en uitrijden. Tot het voorjaar van 2019 zal de oude zuivering nog in gebruik zijn. Ervaart u extra sterke geuren, meldt het ons dan. We blijven ons inspannen om ook geuroverlast van de oude installatie te voorkomen.

.

geurcontouren met legenda

Minder geuren bij de nieuwe installatie

De nieuwe installatie die nu is gebouwd op het terrein van de rioolwaterzuivering volgt de allernieuwste technische ontwikkelingen. De zuivering word uitgebreid getest en stapsgewijs in gebruik genomen. Onderdeel van de nieuwe zuivering wordt een hypermoderne geurbehandeling. Als de nieuwe installatie begin 2019 het werk van de oude zuivering heeft overgenomen zal de geur sterk gereduceerd zijn. Zodra de oude zuivering buiten werking wordt gesteld zal die nog  gereinigd moeten worden, hierdoor kunnen tijdelijk extra geuren vrijkomen.


Lastige periode tijdens omschakeling

De nieuwe zuivering zal significant minder geuren produceren. Vanaf januari 2018 worden onderdelen van de nieuwe installatie getest en moeten de biologische processen gaan groeien. Dit is een lastig proces. Bacterien die straks alle geuren wegnemen moeten eerst groeien door ze slib of rioolwater te geven. In het groeiproces worden de geurfilters dus wel belast maar werken nog niet goed. Daar komt dan bij dat de geurverspreiding beperkt voorspelbaaar is door onder andere de temperatuur en de wind.

Geluid

Om 70 miljoen liter water elke dag te zuiveren staan er meerdere pompen en machines op het terrein van de zuivering. Overdag vallen die geluiden zo'n beetje weg tussen al het andere stadsgeluid. De zuivering draait echter zeven dagen per week en 24 uur per dag door. Zeker s nachts kan licht gebrom ook buiten het terrein te horen zijn. De zuivering heeft daar een vergunning voor tot 50 db, dat is vergelijkbaar met het geluid van koelkast of een regenbui.

Geluidscontouren met legenda

Bouwgeluiden

Tijdens de nieuwbouw van de Zuivering wordt er meer geluid geproduceerd op het terrein. Zeker het heien en intrillen van damwanden kan tijdelijk extra overlast geven. Het waterschap en de aannemer proberen dit werk zoveel mogelijk te beperken tot werkdagen van 7 tot 7 uur. Daarnaast worden zoveel mogelijk geluidsarmen technieken gebruikt. Zie ook informatie onder bouw