Foto's van de zuiveringsinstallatie

Slibsilo's

Vernieuwing rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 0

Beluchtingtanks

Vernieuwing rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 1

Nabezinktanks

Vernieuwing rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 2

Slibsilo's

Vernieuwing rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 3

Nabezinktank

Vernieuwing rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 4

Kokosfilter

Vernieuwing rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 5

Zandvanger

Vernieuwing rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 6

Slibgistingtanks

Vernieuwing rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 7