Onderhoud huidige installatie

De huidige zuiveringsinstallatie blijft in bedrijf tot de nieuwbouw begin 2019 klaar is. Om dat mogelijk te maken is er in 2013 en 2014 noodzakelijk onderhoud verricht. Een aantal pompen is gereviseerd. Ook zijn kapotte onderdelen vervangen net als een deel van de elektrische voorzieningen. Tot slot is de installatie geoptimaliseerd, om direct al een schoner eindresultaat te krijgen.

Andere projectonderdelen