Uitbesteden slibverwerking

Bij het zuiveren van rioolwater blijft rioolslib over. Het waterschap gaat het slib van de zuivering in Utrecht niet langer zelf verwerken, maar gaat dit voor een periode van tenminste tien jaar uitbesteden aan een andere partij. Uit de aanbesteding is Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)  te Moerdijk uit de bus gekomen. De vergisting van het rioolslib op het terrein van de zuiveringsinstallatie Utrecht stopt eind 2016.

Nieuwbouw of uitbesteden

Uit rioolslib kan in een slibgistingsinstallatie biogas worden opgewekt. Dit gebeurt ook op de installatie aan het Zandpad. Deze installatie is, net als de rest van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Installatie waar afvalwater wordt gezuiverd zodat het weer geloosd kan worden in het oppervlaktewater), aan vernieuwing toe. De keuze daarbij was: nieuwbouw van de slibgistingsinstallatie of de slibverwerking (voorlopig) niet meer zelf doen, maar de verwerking uitbesteden. Het waterschapsbestuur heeft er voor gekozen om de verwerking van het slib tenminste tien jaar uit te gaan besteden.

Uitbesteden goedkoop en flexibel

Een belangrijke reden voor (voorlopig) uitbesteden van de slibverwerking is dat er geen grote investeringen nodig zijn. Op korte termijn is deze optie dus goedkoper. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van slibverwerking en wil het waterschap graag alle opties voor de toekomst openhouden.
Bij de uitbesteding van de verwerking waren, naast de prijs, de milieueffecten een belangrijk criterium.
De energie uit het slib gaat bij het uitbesteden niet verloren: SNB verbrandt het slib op een mileuvriendelijke wijze en benut de vrijkomende warmte. Het bedrijf werkt daarbij nagenoeg energieneutraal.