Het bouwproces

Tussen april 2017 en juli 2018 is een volledig nieuwe installatie gebouwd naast de oude zuivering.  Er zijn de kabels gelegd, fundering aangebracht en beton gestort.

Terugblik bouw

Tiijdens de bouw is waar mogelijk gekozen voor (technische) oplossingen die voor omwonenden de minste hinder opleverden. Zo is er onder andere:

 • voor een hydraulisch heiblok i.p.v. een dieselheiblok gebruikt; gaf minder geluidsoverlast,
 • voor een hoogfrequent trilblok i.p.v. regulier gekozen,  gaf minder geluidsoverlast,
 • twee heistellingen tegelijk in gezet waardoor de omgeving minder lang geluidsoverlast ondervond,
 • boorpalen toegepast bij influentgemaal; gaf minder geluid,
 • een sloopkuip gebruikt zodat we nauwelijks hoefden te bemalen,
 • delen van slibgistingtanks onderwater gesloopt, gaf minder geluid en stof.

Voor de bouw startte zijn in een ruime staal om de zuivering nul-metingen verricht en verschillende trillingsmeters geplaats om het effect van de bouwactiviteiten continue in de gaten te kunnen houden.

Testen installatie

Begin 2018 stond de buitenkant van de installatie en begon de afbouw die tot begin zal 2019 duren. In die fase worden pompen, elektronica, procesautomatisering getest. De inwerkingstelling van de installatie wordt voorbereid door een deel van het rioolwater door de nieuwe installatie te leiden.


Planning

Fase 1: onderzoek zuiveringstechnologie 2013-2014
Fase 2: Nieuwbouw Rioolwaterzuivering 2017-2019
Fase 3: Nieuwbouw Poortgebouw 2018-2019
Fase 4: Herinrichting terrein oude zuivering - na 2019

overzicht bouwterrein

Bouw in feiten en cijfers

 • 50 mensen werkten 1 jaar aan het ontwerp
 • 100 mensen werken 1,5 jaar aan de bouw
 • 50 kilometer kabels nodig zijn
 • 1 kilometer aan prefabwanden van 8 meter hoog worden neergezet
 • 600 meet- en regelinstrumenten worden geïnstaleerd