Het bouwproces

Zoals u ongetwijfeld weet is er de afgelopen jaren gewerkt aan de bouw van een nieuwe rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd). De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Het zuiveren van afvalwater (Vies water dat vanuit onder meer douches en wc’s naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd om daar te worden gereinigd) is een biologisch proces. Dit houdt in dat bacteriën de afvalstoffen opeten en daarmee zorgen voor schoon water. De groei van bacteriën is voor een rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) dus heel belangrijk, maar laat zich niet voorspellen. De overgang van de oude naar de nieuwe installatie was soms best spannend.

Terugblik bouw

Tiijdens de bouw is waar mogelijk gekozen voor (technische) oplossingen die voor omwonenden de minste hinder opleverden. Zo is er onder andere:

 • een hydraulisch heiblok i.p.v. een dieselheiblok gebruikt; gaf minder geluidsoverlast,
 • een hoogfrequent trilblok i.p.v. regulier trilblok gebruikt, gaf minder geluidsoverlast,
 • twee heistellingen tegelijk in gezet waardoor de omgeving minder lang geluidsoverlast ondervond,
 • boorpalen toegepast bij het influentgemaal; gaf minder geluid,
 • een sloopkuip gebruikt zodat we nauwelijks hoefden te bemalen,
 • delen van slibgistingtanks onder water gesloopt, gaf minder geluid en stof.

Voor de bouw startte zijn in een ruime straal om de zuivering nul-metingen verricht en verschillende trillingsmeters geplaatst om het effect van de bouwactiviteiten continu in de gaten te kunnen houden.

Testen installatie

Begin 2018 stond de buitenkant van de installatie en begon de afbouw die tot medio 2019 heeft geduurd. In die fase werden pompen, elektronica en procesautomatisering getest. De inwerkingstelling van de installatie werd voorbereid door een deel van het afvalwater door de nieuwe installatie te leiden.


Planning

Fase 1: Onderzoek zuiveringstechnologie 2013-2014
Fase 2: Nieuwbouw rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) 2017-2019
Fase 3: Nieuwbouw bedrijfsgebouw 2018-2019
Fase 4: Sloop oude zuivering 2020-2021
Fase 5: Herinrichting terrein oude zuivering 2020-2021

overzicht bouwterrein

Bouw in feiten en cijfers

 • 50 mensen werkten 1 jaar aan het ontwerp
 • 100 mensen werken 1,5 jaar aan de bouw
 • 50 kilometer kabels nodig zijn
 • 1 kilometer aan prefabwanden van 8 meter hoog worden neergezet
 • 600 meet- en regelinstrumenten worden geïnstaleerd