Bouwproces volgen

De piek van de bouwfase zit tussen april 2017 en juni 2018. In deze fase worden delen van de oude zuivering verwijderd, de kabels gelegd, fundering aangebracht en beton gestort. In de fase van ruwbouw zijn regelmatig geluiden en soms ook trillingen waarneembaar en zijn er veel bouwtransporten. Opvallende klussen voor de directe omgeving zijn:

 • Intrillen van damwanden van sept t/m okt 2017
 • Heien fundering van mei tot medio juli 2017
 • Heien fundering poortgebouw en bijgebouwen begin 2018

Afbouw en terreininrichting

Begin 2018 staat de buitenkant van de installatie en begint de afbouw en duurt tot begin 2019. Dan worden zaken als pompen, elektronica, procesautomatisering getest. De eerste voorbereidingen worden getroffen voor de inwerkingstelling van de nieuw zuivering in 2019. Voor de omgeving is deze fase rustiger.

Bouwverkeer

In de piek van het bouwproces zal er ook aanzienlijk meer verkeer zijn Al het bouwverkeer maakt gebruik van de ingang aan de Brailledreef. Het bestaande (vracht)verkeer, voor het dagelijks gebruik van de huidige zuivering, blijft gebruik maken van de inrit Loevenhoutsedijk. Bij de Brailledreef worden op drukke dagen verkeersregelaars ingezet. Veiligheid is echter een zaak van iedereen, daarom vragen wij ook uw aandacht. Met name van de fietsers en voetgangers: blijf ook zelf opletten bij de inritten.

Continue controles

De werkzaamheden zijn nauwkeurig voorbereid. Waar mogelijk is gekozen voor (technische) oplossingen die voor omwonenden de minste hinder geven. Zo hebben we onder andere

 • voor een hydraulisch heiblok i.p.v. een dieselheiblok gekozen; geeft minder geluidsoverlast,
 • en voor een hoogfrequent trilblok i.p.v. regulier; geeft minder geluidsoverlast,
 • twee heistellingen tegelijk in gezzet waardoor de omgeving minder lang geluidsoverlast ondervindt,
 • boorpalen toegepast bij influentgemaal; geeft minder geluid,
 • een sloopkuip gebruikt zodat we nauwelijks hoeven te bemalen,
 • delen van slibgistingtanks onderwater gesloopt, geeft  minder geluid en stof.

Volgens de berekeningen blijven we dan ook ruim binnen de wettelijke normen. Om te controleren of de berekeningen kloppen met de praktijk zijn op en rondom het terrein diverse meetinstrumenten geplaatst. Zo kunnen we, indien nodig, tijdig bijsturen. Heeft u toch te veel last van de bouw of heeft u ideeën/tips om de hinder te verminderen. Bel of mail ons dan gerust.


Planning

Fase 1: onderzoek zuiveringstechnologie 2013-2014
Fase 2: Nieuwbouw Rioolwaterzuivering 2017-2019
Fase 3: Nieuwbouw Poortgebouw 2018-2019
Fase 4: Herinrichting terrein oude zuivering - na 2019

overzicht bouwterrein

Bouw in feiten en cijfers

 • 50 mensen werkten 1 jaar aan het ontwerp
 • 100 mensen werken 1,5 jaar aan de bouw
 • 50 kilometer kabels nodig zijn
 • 1 kilometer aan prefabwanden van 8 meter hoog worden neergezet
 • 600 meet- en regelinstrumenten worden geïnstaleerd

Afstellen prefabwanden op zaterdagen

afstellen prefabwanden

Vanaf week 27 wordt een aantal weken op zaterdag gewerkt aan het afstellen van prefabwanden. Een klus waarbij weinig geluid wordt geproduceerd. Ervaart u toch hinder bel of mail ons gerust: op
(030) 209 73 80 of naar nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl