Aanpak Geurklachten

Slib wordt niet meer vergist op het terrein van de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) in Utrecht. In het najaar van 2016 zijn de slibvergistingtanks stilgezet, leeg en schoongemaakt om gesloopt te worden.  Deze tijdelijke nieuwe werkwijze heeft het veel geurklachten gegeven. Onverwerkt slib ruikt veel sterker waardoor enkele geurlekken aan het licht kwamen.

Onderzoek

Na het stilzetten van de slibtanks zijn meer klachten over geuroverlast binnen gekomen dan gebruikelijk. Stank in de omgeving is vervelend, daarom heeft het waterschap een onderzoek ingesteld waar mogelijke geurlekken zitten in de huidige (tijdelijke) manier van werken en vooral hoe we die kunnen verhelpen.

Maatregelen

Tijdens het zuiveringsproces ontstaat slib. Voor dit slib wordt vervoerd naar de verwerking in Moerdijk, wordt het eerst ontwaterd en verladen in de slibverladingshal. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een biologische geurfilter en de luchtafzuiging van de slibontwatering en van de slibverladingshal onvoldoende werkt. Ondertussen heeft het waterschap maatregelen genomen. Zo is er een extra luchtafzuiging geïnstalleerd, zijn vijf biologische geurfilters opgeknapt en enkele geurlekken gedicht.

Nieuwste techniek

De nieuw te bouwen rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) wordt uitgerust met de nieuwste techniek voor luchtbehandeling waardoor in de toekomst aanmerkelijk minder geur waarneembaar zal zijn.