HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Nieuwbouw rioolwaterzuivering Utrecht

De rioolwaterzuivering in Utrecht werkt met een oude installatie. Onderdelen van de installatie zijn versleten en aan vervanging toe en het schoongemaakte water voldoet in de nabije toekomst niet meer aan de vereiste normen. Daarom gaat het waterschap de installatie vernieuwen. Hierbij wordt een nieuwe installatie gebouwd naast de huidige.

Doorlooptijd

  • Start bouw: begin 2017
  • Einde bouw: begin 2019
  • Aannemer: consortium Heijmans/GMB

Feiten & cijfers

  • uit afvalwater wordt straks twee maal zoveel stikstof en fosfaat verwijderd. Dit gebeurt met Nereda-technologie
  • de nieuwe installatie wordt maar liefst 30% zuiniger in het energieverbruik
  • bijna geen geur- en geluidoverlast voor de omgeving
  • de groene zoom rond het terrein blijft gehandhaafd
  • de installatie maakt per dag 75 miljoen liter afvalwater schoon

De zuiveringsinstallatie nu en straks

De zuiveringsinstallatie nu (binnen de rode lijn)
De zuiveringsinstallatie straks (binnen de groene lijn)
Artist impression van het plan
Artist van het groen op het terrein

Hinder melden

Ervaart u hinder van de werkzaamheden of van de zuiveringsinstallatie dan vernemen wij dat graag.
Mail naar nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl of bel ons op (030) 209 73 80

Meldingen en vergunningen

Bij de bouw van een rioolwaterzuivering komt veel kijken. Voor een aantal maatregelen moet de juiste vergunningen aangevraagd worden, bij andere handelingen is een melding voldoende. Meer weten over aangevraagde vergunningen en meldingen

Nereda

De nieuwe zuiveringsinstallatie gaat werken met de Nereda-technologie. Bij de Nereda-technologie wordt het water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor zijn het rioolslib en het schoongemaakte water makkelijk van elkaar te scheiden: de slibkorrels zakken namelijk naar de bodem. Nabezinktanks, de grote ronde bakken op het terrein waarin de scheiding van slib en afvalwater nu plaatsvindt, zijn dan niet meer nodig. Dit bespaart veel ruimte: de huidige installatie heeft maar liefst 14 nabezinktanks in gebruik, die straks niet meer nodig zijn.