Pijpleiding onder A2 getrokken

Het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) uit de kernen Maarssen-dorp en Maarssenbroek wordt vanaf 2019 gezuiverd in de grote rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) van Leidsche Rijn. Dit jaar zal de installatie op het terrein aan de Proostwetering worden uitgebreid met onder andere nieuwe verdeelwerken, een derde nabezinktank en de beluchtingsinstallatie wordt aangepast.

Afgelopen week is de persleiding aangelegd onder de A2 door. De aannemer heeft eerst een proefboring gemaakt, die zo'n 20 meter onder de grond loopt. De persleiding is op Leidsche Rijn aan elkaar gelast tot één lange leiding van bijna één kilometer.  Op vrijdagmiddag 15 juni is de persleiding onder de grond getrokken. Een klus die na n vijf uur geklaard was.


In Leidsche Rijn gaat de kilometerlange pijpleiding onder de grond.

Aan de andere kant in Maarssenbroek trok deze machine de pijplijn, zo'n 6 meter per keer onder de A2 door