Uitbreiding rioolwaterzuivering Leidsche Rijn

De rioolwaterzuivering van Leidsche Rijn wordt uitgebreid om ook het rioolwater van Maarssen-dorp en Maarssenbroek te kunnen zuiveren. De centralisering van drie rioolwaterzuiveringen leidt tot grotere efficiency, waardoor financiële en beheersmatige voordelen worden gerealiseerd. Op het terrein van de huidige zuivering in Leidsche Rijn  wordt een extra nabezinktank en een extra beluchtingstank gebouwd.

kaartje Leidsche Rijn

Wat gaan we doen

 • Buizen aan elkaar lassen tot een leiding van 1 km
 • Proefboring voor ondergrondse leiding
 • Doortrekken leiding, onder A2 door naar Maarssenbroek
 • Heien voor tijdelijke damwand, voor o.a. verdeelwerk, nabezinktank
 • Extra aanvoer van materieel
 • Heipalen aanbrengen
 • Betonstort

Planning werkzaamheden

Vanaf mei tot eind 2018 zullen de werkzaamheden plaatsvinden op het terrein van de rioolwaterzuivering. Hieronder vindt u een plannig van de werkzaamheden. De data kunnen aangepast worden als al naar gelang het verloop van het werk.

 • Aanbrengen damwanden (heiwerk)
  week van 6 en 9 juli (2 dagen)
 • Waterglas aanbrengen week
  van 10, 11 en 12 juli
 • Heiwerk palen voor verdeelwerk
  27 en 28 augustus
 • Trekken tijdelijke damwand
  vanaf 10 oktober (5 dagen)
 • Heiwerk damwanden effluentput en heipalen nabezinktank
  vanaf 5 november bij elkaar 17 dagen
 • Waterglas aanbrengen
  vanaf 5 december (5 dagen)