Uitbreiding rioolwaterzuivering Leidsche Rijn

De rioolwaterzuivering van Leidsche Rijn wordt uitgebreid om ook het rioolwater van Maarssen-dorp en Maarssenbroek te kunnen zuiveren. Het samenvoegen van drie rioolwaterzuiveringen leidt tot grotere efficiency en hierdoor financiële en beheersmatige voordelen. Op het terrein van de huidige zuivering in Leidsche Rijn wordt een extra nabezinktank gebouwd en de beluchtingcapaciteit wordt uitgebreid.

kaartje Leidsche Rijn

Dit is gedaan in 2018

 • Er zijn buizen aan elkaar gelast tot een lengte van 1 km en in één keer doorgetrokken onder de A2 van Leidsche Rijn naar Maarssenbroek.
 • Het rioolgemaal in Maarssenbroek is gebouwd (deze vangt straks al het vieze afvalwater op om vervolgens door te zetten naar de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn).
 • Er is heiwerk verricht voor een tijdelijke damwand en palen voor o.a. de nabezinktank* en het slibgemaal.
 • Er is materiaal en grond aangevoerd.
 • Er is bemaling uitgevoerd (bij bemaling wordt water weggepompt om de grondwaterstand plaatselijk te verlagen) voor diverse werkzaamheden.
 • Er is beton gestort.
 • Er zijn mechanisch- en elektrotechnische werken uitgevoerd (denk hierbij aan het plaatsen van blowers en het aanleggen van kabels).
 • Het beluchtingssysteem is omgebouwd.
  *In een nabezinktank wordt water en slib van elkaar gescheiden.

Planning werkzaamheden 2019

 • Januari t/m maart: schoonmaken van de beluchtingstank, opnieuw monteren van beluchtingsonderdelen en diverse leidingen, aanbrengen van de werkvloer, diverse betonwerkzaamheden.
 • Januari t/m juni: afbouwen van o.a. het blowergebouw, het verdeelwerk, de drijflaagput en het slibgemaal.
 • April en mei: diverse betonwerkzaamheden aan de wanden van de nabezinktank.
 • Eind april: Actief slibtanks in bedrijf
 • Half juni: start heiwerkzaamheden* (2wk) voor de fijnzeefinstallatie.
 • Eind juni: plaatsen (slib)ruimerbrug, nabezinktank 3

*De nabije omgeving wordt voorafgaand aan deze heiwerkzaamheden geïnformeerd.

De bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding, t.b.v. afvalwater uit Maarssen en Maassenbroek, zijn in de 2e week juli 2019 afgerond. De werkzaamheden voor de fijnzeefinstallatie (dit is een apart traject) worden maart 2020 afgerond.

De data kunnen aangepast worden al naar gelang het verloop van het werk.