Uitbreiding rioolwaterzuivering Leidsche Rijn

De rioolwaterzuivering van Leidsche Rijn wordt uitgebreid om ook het rioolwater van Maarssen-dorp en Maarssenbroek te kunnen zuiveren. De centralisering van drie rioolwaterzuiveringen leidt tot grotere efficiency, waardoor financiële en beheersmatige voordelen worden gerealiseerd. Op het terrein van de huidige zuivering in Leidsche Rijn wordt een extra nabezinktank gebouwd en de beluchtingcapaciteit wordt uitgebreid.

kaartje Leidsche Rijn

Wat gaan we doen

 • Buizen aan elkaar lassen tot een leiding van 1 km
 • Doortrekken leiding, onder A2 door naar Maarssenbroek
 • Heien voor tijdelijke damwand, voor o.a. verdeelwerk, nabezinktank
 • Extra aanvoer van materieel
 • Mechanisch en electrotechnische werken
 • Heipalen aanbrengen
 • Betonstort

Planning werkzaamheden

Vanaf mei tot eind 2018 zullen de werkzaamheden plaatsvinden op het terrein van de rioolwaterzuivering. Hieronder vindt u een plannig van de werkzaamheden. De data kunnen aangepast worden al naar gelang het verloop van het werk.

 • 1 oktober start heiwerk nabezinktank
 • 5 november start heiwerk effluentput en
 • Waterglas aanbrengen
  vanaf 5 december (5 dagen)

Om de trilling tijdens het heien en het inbrengen van de damwanden te monitoren zal aannemer GMB een trillingsmeter plaatsen op de gevel van een woonhuis in de omgeving van de zuivering.