Herstel oeverbeschoeiing Wittevrouwenkade en Weerdsingel

De kade langs de Stadsbuitengracht is in beheer bij het waterschap. De bestaande houten damwanden langs de Wittenvrouwenkade en de Weerdsingel Oostzijde zijn in slechte staat. Het waterschap gaat daarom de damwanden vervangen. Op het kaartje ziet u waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Als eerste beginnen we aan de Wittevrouwenkade. Het werk start daar in het najaar van 2018. De werkzaamheden aan de kade langs de Weerdsingel volgen later.

Voorbereidende werkzaamheden

Het waterschap heeft in samenwerking met het Ingenieursbureau Tijhuis het ontwerp voor de vervanging van de damwanden opgesteld. Het uitgangspunt hierbij is om de houten uitstraling van de bestaande kade te behouden. Aan de Wittevrouwenkade worden houten damwanden geplaatst. Aan de Weerdsingel worden kunststof schermen geplaatst met stalen buispalen. Aan de voorkant worden de kunststofschermen bekleed met houten delen om de uitstraling van de grachten te behouden. De werkzaamheden worden vanuit het water uitgevoerd, zodat er weinig hinder is voor het wegverkeer. Om ook de overlast voor boten zoveel mogelijk te beperken heeft het waterschap in 2017 overleg gevoerd met de havendienst en de rondvaartboten.