Herstel oeverbeschoeiing Wittevrouwenkade en Weerdsingel

De kade langs de Stadsbuitengracht is in beheer bij het waterschap. De bestaande houten damwanden langs de Wittenvrouwenkade en de Weerdsingel Oostzijde zijn in slechte staat. Het waterschap gaat daarom de damwanden vervangen. Op het kaartje ziet u waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Als eerste beginnen we aan de Wittevrouwenkade het werk start daar in de loop van het voorjaar van 2018, de Weerdsingel volgt later.

Voorbereidende werkzaamheden

Het waterschap heeft in samenwerking met het Ingenieursbureau Tijhuis het ontwerp voor de vervanging van de damwanden opgesteld. Het uitgangspunt hierbij is om de houten uitstraling van de bestaande kade te behouden. De werkzaamheden worden vanuit het water uitgevoerd, zodat er weinig hinder is voor het wegverkeer. Om ook de overlast voor boten zoveel mogelijk te beperken heeft het waterschap in 2017 overleg gevoerd met de havendienst en de rondvaartboten.

Planning

In het voorjaar van 2018 komt het werk aan de Wittevrouwenkade op de markt en zal een aannemer worden uitgekozen. Zodra deze bekend is worden ligplaatshouders en omwonende per brief geïnformeerd, en via onze website.

Foto Wittevrouwenkade

20170530_101607

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Koen Meijer op tel. (030) 209 73 61.

foto Weerdsingel

20170530_103615

Kaart oever Wittevrouwenkade Weerdsingel

kaartje vervangen damwanden Weerdsingel en Wittevrouwenkade.pdf