Herstel oeverbeschoeiing Wittevrouwenkade en Weerdsingel

De kade langs de Stadsbuitengracht is in beheer bij het waterschap. De bestaande houten damwanden langs de Wittenvrouwenkade en de Weerdsingel Oostzijde zijn in slechte staat. Het waterschap gaat daarom de damwanden vervangen. Op het kaartje ziet u waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Voorbereidende werkzaamheden

Om de overlast tot een minimum te bewerken gaat het waterschap de komende periode in overleg met de havendienst en de rondvaartboten om ervoor te zorgen dat het werk zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. Wilt u graag meedenken over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De contactgegevens vindt u onder het kopje ‘Meer informatie’.

Planning

Het waterschap is in samenwerking met het Ingenieursbureau Tijhuis bezig met het opstellen van een ontwerp voor de vervanging van de damwanden. Het uitgangspunt hierbij is om de houten uitstraling van de bestaande kade niet aan te tasten. Om dit mogelijk te maken worden de werkzaamheden vanuit het water uitgevoerd. Dit resulteert in een minimale hinder voor het wegverkeer. In het bijgevoegde kaartje ziet u waar de werkzaamheden in het najaar van 2017 uitgevoerd gaan worden.

In een latere fase wordt de aannemer geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zodra deze bekend is wordt u hierover geïnformeerd. Wij houden u op de hoogte per brief, via de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht en via onze website. De verwachting is dat de werkzaamheden gaan beginnen in het najaar van 2017.

Foto Wittevrouwenkade

20170530_101607

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Koen Meijer op tel. (030) 209 73 61.

foto Weerdsingel

20170530_103615

Kaart oever Wittevrouwenkade Weerdsingel

kaartje vervangen damwanden Weerdsingel en Wittevrouwenkade.pdf