Herstel oeverbeschoeiing Minstroom

De oever van de Minstroom is in beheer bij het waterschap. Een gedeelte van de oeverconstructie is aan vervanging toe. Het waterschap laat de werkzaamheden in het voorjaar van 2018 uitvoeren. Op het kaartje ziet u waar de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Voorbereidende werkzaamheden

In 2016 heeft het waterschap de oevers in zijn geheel laten inventariseren. Op basis daarvan is bepaald welke herstelmaatregelen op korte termijn nodig zijn en welk deel later hersteld kan worden. Op het bijgevoegde kaartje ziet u waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

In 2017 heeft het waterschap in samenwerking met het ingenieursbureau Tijhuis het ontwerp uitgewerkt. Het werk aanbesteedt, vergunningen aangevraagd en verkregen.

Planning

Firma Jos Scholman gaat de werkzaamheden uitvoeren. De aannemer verwacht daar het eerste kwartaal van 2018 voor nodig te hebben. In de omgevingsapp van Jos Scholman wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden en de actuele planning. U vindt de app in de appstore of playstore.

Bomen rond de Minstroom

Op 25 augustus 2017 heeft het waterschap zijn plannen voor de Minstroom gepresenteerd. Bespreekpunt voor veel inwoners was het aantal bomen langs de Zonstraat dat gekapt moet worden. In samenspraak met bewoners is een geoptimaliseerd ontwerp opgesteld, waarbij minder bomen worden gekapt. Voor de kap van deze bomen in september een vergunning aangevraagd bij de gemeente Utrecht. Ondertussen is de vergunning verleend, u kunt op het kaartje in de bijlage zien om welke bomen het gaat. Het waterschap plaatst nieuwe bomen terug voor de gekapte bomen. Het type boom dat het waterschap terug plant wordt afgestemd met de bewoners en de Groengroep Minstroom/Zonstraat.

Broedseizoen

De aannemer verwacht het werk af te ronden voor het broedseizoen begint.  Het waterschap en de aannemer zijn zich bewust dat de werkzaamheden worden verricht in een voor vogels aantrekkelijk gebied en zijn daarom extra alert op de aanwezigheid van vogels in de buurt van de werkzaamheden.

Artikel Algemeen Dagblad

In het Algemeen Dagblad editie Utrecht is een artikel geplaatst over de werkzaamheden rondom de bomen in en rond de Minstroom.

overherstel minstroom februari 2018

Kaart oever Minstroom

uitvoering Minstroom hah brief inloopavond

kaart bomen Minstroom

kaart bomen Minstroom

Kaart overzicht bomen minstroom werkzaamheden

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Koen Meijer op tel. (030) 209 73 61.