HDSR

Zoeken

Herstel oeverbeschoeiing Biltse Grift

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oeverbescherming langs de Biltse Grift. De beschoeiing van de zuidzijde van Biltse Grift verkeert in slechte staat en wordt daarom hersteld en op sommige plekken vervangen.

Uitvoering

Het werk wordt uitgevoerd door aannemer De Heer Land en Water uit Polsbroek, in overleg met gemeente en oeverbeheerder De Griftkikkers. Deze laatste partij heeft de beplanting van de oever in beheer en is nauw betrokken bij de uitvoering, zodat er zo min mogelijk bijzondere beplanting beschadigd wordt.

De aannemer werkt zoveel mogelijk vanaf het water; de overlast vanaf de weg zal daardoor minimaal zijn. Er wordt gewerkt van 7.00 tot 17.00 uur. Mocht u overlast ervaren dan horen wij dit graag van u.

Aanlegvoorzieningen

Langs een groot deel van de oever is een aanlegvoorziening van de gemeente Utrecht aanwezig waaraan boten afgemeerd liggen. De boten konden tijdens de werkzaamheden niet blijven liggen en de booteigenaren hebben deze daarom verplaatst naar één van de twee tijdelijke aanmeerplaatsen.
Aan de oever lagen ook enkele boten waarvoor de eigenaar geen vergunning heeft bij de gemeente. Deze zijn verwijderd door de Havendienst van de gemeente en kunnen bij hen opgehaald worden.

Gereed januari 2017

Uiterlijk eind januari 2017 zal het werk gereed zijn. Omwonenden, booteigenaren en andere betrokkenen informeren we via huis-aan-huisbrieven, de media en deze website.

Boten kunnen op 1 februari a.s. terugkeren naar de oorspronkelijke plek

Op woensdag 1 februari a.s. kunnen alle boten weer terugkeren naar hun oorspronkelijke afmeerplek. Zorg ervoor dat u weer op dezelfde plaats afmeerd als voordat de werkzaamheden startte, zodat ieder zijn eigen voorzieningen weer kan gebruiken. Enkele bootjes die aannemer al had verplaatst i.v.m. de werkzaamheden zullen die dag ook weer door hen terug gelegd worden.

Alternatieve aanlegplaatsen

Kaart alt afmeervoorzieingen

Op dit kaartje staan de 2 alternatieve aanlegplaatsen voor de bootjes die tijdelijk elders afgemeerd moeten worden om plaats te maken voor het herstel van de beschoeiing.