Vervangen stuw Kockengen en aanleg vispassage

Stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) kockengen is gelegen aan de Meentweg te kockengen en zorgt voor het op peil houden van de polder Kockengen. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap.

Meer weten?

Bel onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 2097361.

Aanleiding

De stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) was oud en in matige staat en aan grootonderhoud toe. De oude stuw is inmiddels vervangen door een nieuwe kantelstuw. Na de renovatie functioneert de stuw weer probleemloos.
Vanuit de polder was ook geen vismigratie mogelijk. Met de aanleg van een nieuwe kamervispassage (De vispassage is een metalen bak met tussenschotten en openingen, kamers, waar de vissen doorheen kunnen zwemmen) kunnen de vissen vrij langs de stuw heen en weer zwemmen en is vismigratie tussen beide polders mogelijk.

Werkomschrijving

De oude klepstuw is vervangen door een nieuwe kantelstuw. Naast de stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) is een nieuwe kamervispassage (De vispassage is een metalen bak met tussenschotten en openingen, kamers, waar de vissen doorheen kunnen zwemmen) aangelegd. De elektrische besturingsinstallatie voor de stuw is volledig vervangen.

De werkzaamheden op locatie zijn in september van 2019 gestart en zullen eind 2019 afgerond zijn.

Subsidie

De vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.