Renovatie Gemaal De Tol

Het gemaal De Tol bemaalt de polders Kortrijk en Portengen met een gezamenlijke oppervlakte van 1215 ha. Het gemaal is in 1970 gebouwd en bestaat uit twee verticale schroefpompen met een totale capaciteit van circa 120 m3/min. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het CAW systeem van het waterschap. Voor afvoer van het drijfvuil is een automatisch werkende grofvuilroosterreiniger aanwezig.

Aanleiding

Het gemaal is  aan groot onderhoud toe en wordt volledig gerenoveerd. De bereikbaarheid wordt verbeterd en het gemaal wordt visvriendelijk  gemaakt. Na de renovatie zal het gemaal weer probleemloos water af- en aanvoeren.

Werkomschrijving

Het gebouw wordt gerenoveerd en het terrein wordt anders ingericht om de bereikbaarheid te verbeteren. De pompen worden vervangen door visvriendelijke pompen met permanente magneetmotoren voor een beter rendement. De volledige elektrische installatie wordt vernieuwd en de grofvuilroosterreiniger wordt gerenoveerd.
Tijdens de werkzaamheden is de bemaling  overgenomen door een aantal tijdelijke pompen met dezelfde bemalingscapaciteit.

Planning

De werkzaamheden zijn in de zomer van 2017 afgerond.

Meer weten?

Bel onze projectleider Theo Buijserd via telefoon (030) 209 73 61.

Gemaal de Tol voor de renovatie

Gemaal de Tol